Vertrek Ineke van Oosten, FSC fuseert met bestuursdienst

Ineke van Oosten legt op 1 juli haar functie als directeur van het Facilitair Service Centrum (FSC) neer. Het FSC wordt naar verwachting vanaf januari 2015 ondergebracht bij de Universitaire Bestuursdienst (UBD).

Ineke van Oosten werd in 2000 directeur van de facilitaire organisatie van de universiteit. Vanaf 2010 is het Facilitair Service Centrum een zelfstandige dienst. Het FSC is onder meer verantwoordelijk voor de catering, de beveiliging, de schoonmaak, het vervoer en de postverwerking.

In 2010 was er al een discussie of het FSC als zelfstandige dienst zou moeten blijven voortbestaan. Dat was toen een stap te ver, omdat het al een hele operatie was om medewerkers vanuit faculteiten en diensten bij elkaar te brengen. Nu acht het college van bestuur de tijd wel rijp. Het FSC wordt een directie binnen de Universitaire Bestuursdienst (UBD), zoals Communicatie & marketing, Vastgoed & Campus en ITS.

Formeel is dit een reorganisatie. Zeker omdat FSC nu nog een eigen dienstraad heeft. Maar de reorganisatie heeft geen personele consequenties. Wel kunnen enkele medewerkers bij het FSC een andere leidinggevende krijgen.

Ineke van Oosten schrijft dat haar vertrek vrijwillig is. Ze heeft met het college van bestuur afgesproken dat ze werkzaam blijft bij de universiteit en de laatste jaren voor haar pensioen speciale projecten gaat leiden. Binnenkort start een opvolgingsprocedure voor Van Oosten.

Advertentie