Vertrouwde partijen vechten om stemmen U-raad, verkiezingen bèta’s later

Archieffoto DUB

De vier partijen die al twee jaar de studentengeleding vormen in de U-raad, azen volgende week wederom op de stemmen van de Utrechtse studenten. Op dit moment is Vuur met vijf zetels de grootste studentenfractie in de raad, Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) en UUinActie hebben beide drie zetels en de Vrije Student één. 

Voor de verkiezingen die plaatsvinden van 6 tot en met 8 april heeft zich geen nieuwe studentenpartij gemeld, zo bleek bij de bekendmaking van de kieslijsten afgelopen maandag. Dat betekent dat alleen de bestaande vier fracties op stemmenjacht gaan. Alle vier hebben dertig kandidaten ingeschreven.

Campagne
Lijsttrekker van Vuur is student Media & Cultuur Chiara Stam. Bij de PvdUS staat Nick Noteboom, net klaar met de bachelors Rechtsgeleerdheid en Geschiedenis, bovenaan de lijst. UUinActie wordt geleid door student Politics, Philosophy & Economics (PPE) Sifra Meijers en de Vrije Student door student Geschiedenis Gijs Markwat.

De partijen zijn inmiddels al begonnen aan hun campagne die dit jaar opnieuw grotendeel online moet plaatsvinden. Volgende week woensdag is er tussen half 1 en half 2 een debat dat zal worden gestreamd via YouTube.

Verkiezingen voor faculteitsraden
Tegelijk met de verkiezingen voor de Universiteitsraad worden ook de verkiezingen voor de faculteitsraden en dienstraden gehouden. Maar niet bij alle faculteiten gaan studenten straks stemmen, omdat er niet overal meer kandidaten zijn aangemeld dan er plekken beschikbaar zijn.

Studenten van de faculteiten Geowetenschappen, Geesteswetenschappen, Rebo en Bètawetenschappen kunnen wel naar de stembus om een vertegenwoordiger te kiezen in hun faculteitsraad. Bij de faculteit Geneeskunde geldt dit alleen voor studenten Biomedische Wetenschappen.

Ook bij personeel bekende partijen
Voor de personeelsgeledingen in de medezeggenschapsraden zijn er eens in de twee jaar verkiezingen. Ook hier is het zo dat zich voor de Universiteitsraadsverkiezingen geen nieuwe lijsten hebben ingeschreven. De huidige partijen Vlam, promovendipartij UPP en UUinActie gaan het weer tegen elkaar opnemen.  

Voor de verkiezingen van de personeelsgeleding wordt gebruik gemaakt van een districtenstelsel. Medewerkers van de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen kunnen vier vertegenwoordigers kiezen uit de lijsten van drie partijen: Vlam, UUinActie en promovendipartij UPP. Voor Vlam is zittend raadslid en kunsthistorica Annemieke Hoogenboom de lijsttrekker, raadsnestor Joop Schippers staat op een derde plek. Bij UUinActie staat literatuurwetenschapper Katell Lavéant bovenaan de lijst, bij UPP is dat promovendus Media- & Cultuurwetenschappen Tim te Winkel.

Medewerkers van het district Bètawetenschappen / Diergeneeskunde kiezen drie vertegenwoordigers uit de lijsten van Vlam en UPP. Voor Vlam heeft zittend lid Gert Folkers zich kandidaat gesteld, bij UPP voert scheikundepromovendus Romy Riemersma een lijst met zeven kandidaten aan.

Voor het district van het ondersteunend personeel zijn net als twee jaar geleden maar drie kandidaten voor vier beschikbare zetels. Dat betekent dat de zittende leden Wim de Smidt en Liesbeth Potters en het nieuwe lid Valery Oude Groen - Van Rijswijk nu al weten dat ze volgend jaar in de U-raad zitten. De resterende zetel zal worden toebedeeld aan een van de andere districten, vorige keer was de Vlam-fractie in het district alfa / gamma de gelukkige.

Het zittende lid Erna van Wilsem is eveneens zeker van een nieuwe termijn. In haar kiesdistrict voor Geneeskundemedewerkers (goed voor één zetel in de raad) was er geen tegenkandidaat.

Bèta schrijft nieuwe verkiezingen uit
Ook bij de verkiezingen voor de personeelsgeledingen van de faculteitsraden en dienstraden valt het op dat het lastig is voldoende kandidaten voor de verschillende raden te vinden onder de UU-medewerkers. Er zijn alleen verkiezingen bij Diergeneeskunde, Rebo en in het kiesdistrict Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de faculteit Geesteswetenschappen.

Bij de dienstraad van de Universiteitsbibliotheek blijven twee zetels vacant en bij de faculteit Bètawetenschappen liefst vijf. Het faculteitsbestuur is volgens bestuurssecretaris Marieke Maas “geschrokken”. “Dit weerspiegelt niet de waarde die we binnen de faculteit aan de medezeggenschap toekennen.”

De faculteit heeft daarom besloten nieuwe verkiezingen uit te schrijven op een later tijdstip. Deze moeten nog voor de zomer plaatsvinden. Inmiddels hebben zich al drie andere gegadigden gemeld, waardoor er nog twee zetels openstaan. De faculteit wil in de komende weken nieuwe kandidaten gericht gaan scouten en de aantrekkelijkheid van het raadswerk extra onder de aandacht brengen.

Volgens Maas is leidinggevenden deze week nadrukkelijk gevraagd het raadswerk te stimuleren bij hun medewerkers. “We horen dat mensen dit jaar vooral zijn teruggeschrokken omdat ze veel werkdruk ervaren door de coronacrisis en door de grote groei van het aantal bètastudenten. Dat is begrijpelijk, maar we moeten duidelijker maken dat medezeggenschap geen ‘liefdewerk, oud papier’ hoort te zijn. Je krijgt niet alleen compensatie in tijd; je wordt binnen je werkomgeving ook daadwerkelijk in staat gesteld om raadstaken uit te voeren.

“Daarnaast kan het raadswerk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge stafleden. Je leert enorm veel waar je in de rest van je carrière wat aan kunt hebben. Dat wordt niet altijd gezien. We willen ook gaan kijken of er extra training en coaching kan worden aangeboden. Nu is er een inwerktraject en leer je daarna al doende, maar bij een leertraject past een meer gerichte aanpak.”

Maas hoopt dat er na de zomer weer een voltallige raad is. “Dat is belangrijk, want het gaat om de voelsprieten binnen onze faculteit.”

Advertentie