Vervolgonderzoek inspectie naar weggeven studiepunten

Body: 

Eind vorig jaar bleken 12 hogescholen studiepunten weg te geven in hun ‘verkorte’ opleidingen. De Onderwijsinspectie gaat nog meer onderwijsinstellingen doorlichten.

Eind vorig jaar bleken 12 hogescholen studiepunten weg te geven in hun ‘verkorte’ opleidingen. De Onderwijsinspectie gaat nog meer onderwijsinstellingen doorlichten.

“Aanzienlijke aantallen studiepunten worden onterecht toegekend, dat wil zeggen zonder dat daar een grond voor is”, aldus de inspecteurs in hun rapport van december. “Het gaat hier niet alleen om een probleem van presentatie of documentatie.”

De inspectie keek vorig jaar naar 13 hogescholen, waarvan 10 particuliere en 3 bekostigde. “Van de 13 opleidingen kunnen er 12 een aanzienlijk deel van de totale studielast niet of onvoldoende onderbouwen in termen van vrijstellingen of studie-inspanningen”, aldus de inspectie. Van 11 opleidingen kunnen ee een vijfde tot zelfs twee derde van hun studiepunten niet verantwoorden.

Of dat gevolgen heeft voor het eindniveau van de opleiding? Officieel kan de inspectie daar niets over zeggen. Dat oordeel is aan de kwaliteitsbewakers van de NVAO. Maar de onterecht toegekende studiepunten baren de inspectie wel zorgen. Daar kwamen nog problemen met examencommissies en schimmige wervingscampagnes bij. Er waren tekortkomingen in de naleving van de wetten en regels, aldus de inspectie.

De inspectie laat het thema niet rusten. Zij vindt de situatie “ernstig” en vreest dat de problemen structureel zijn. Daarom gaat zij ook andere instellingen doorlichten, heeft zij aangekondigd.

“Ik kan nog niet heel veel zeggen over de vorm of het tijdstip van het onderzoek”, zegt een woordvoerder. “We zullen ons waarschijnlijk baseren op voorinformatie en signalen van bijvoorbeeld studenten of pers. We gaan niet alle opleidingen onder de loep nemen.”

De Onderwijsinspectie gaat bovendien “inventariserend en beschrijvend onderzoek” verrichten naar het meten van studielast. Want hoe stel je vast hoeveel zwaar een opleiding is en hoeveel tijd studenten eraan moeten besteden? “Doel is om bij alle betrokken partijen meer gemeenschappelijkheid in het denken over studielast te bereiken.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail