Vidi-beurs voor 78 ervaren onderzoekers, waarvan 14 voor Utrechtse wetenschappers

Een van de onderzoeken gaat over mini-tumoren . Afbeelding Prinses Maxima Centrum

Voor de aanvraagronde van 2020 beoordeelde NWO de voorstellen van 402 onderzoekers. Het ging om 206 mannen en 196 vrouwen, van wie er respectievelijk 38 (18 procent) en 40 (20 procent) een beurs kregen. Met 12 toekenningen was de Universiteit van Amsterdam opnieuw het succesvolst.

Utrechtse winnaars

Mariska te Beest (Geo) doet onderzoek naar de biodiversiteit van Afrikaanse graslanden en het belang daarvan voor de koolstofopslag.

Robert-Jan Bleichrodt (Bèta) heeft een link gevonden tussen de architectuur van het schimmelnetwerk dat paddenstoelen voedt en de manier waardoor de opbrengst van die paddenstoelen verbeterd kan worden. 

Nora Elisa Chisari (Bèta) kijkt naar de invloed van getijden op het sterrenstelsel en wil zo fundamentele antwoorden vinden over het ontstaan van het universum.

Jarno Drost (Prinses Máxima Centrum) gebruikt gekweekte mini-tumoren om niet-genetische veranderingen tijdens tumorgenese te identificeren.

Fleur Froeling (UMCU) zoekt naar een verband tussen kwalitatieve MRI-metingen van spieren en spierfunctie om zo de ontwikkeling van ziektes en therapie in de spier beter in beeld te krijgen.

Aniek Janssen (UMCU) onderzoekt de manier waarop cellen die te maken krijgen met dna-schade gerepareerd worden en welke verschillen zich daarbij voordoen.

Frank Meye (UMCU) buigt zich over de relatie tussen stress en de aantrekkelijkheid van junkfood. Hoe beïnvloedt stress specifieke hersendelen met roekeloze overconsumptie tot gevolg? Hij wil ook kijken hoe je met manipulatie van hersenactiviteit dit proces ten goede kunt keren.

Sanne Peters (UMCU)  probeert met statistische methoden op zoek te gaan naar verklaringen voor het verschil tussen man en vrouw bij hartziekten.

Freddy Rabouw (Bèta) gaat strategieën ontwikkelen om te komen tot nieuwe technologieën voor duurzame energievoorziening. Hij kijkt daarbij naar een efficiëntere vorm van het ‘quantumknippen’, ofwel het omvormen van blauw en ultraviolet tot infrarood licht.

Lieke Stelling (Geesteswetenschappen) werkt bij het instituut voor cultureel wetenschappelijk onderzoek van Geesteswetenschappen en bekijkt hoe literaire bestsellers uit de renaissance bijdroegen aan ideeën van Europa als diverse gemeenschap.

Maria Rodriguez Colman (UMCU) doet onderzoek naar het belang van metabolisme in (kanker)stamcellen. Het metabolisme bepaalt hoe voedingsstoffen worden omgezet in energie en bouwstenen die onze cellen onderhouden. Met de studie wil de onderzoeker de rol van metabolisme in gezond en ziek darmweefsel in kaart brengen.

Allessandro Sbrizzi (UMCU) ontwikkelt een nieuw acquisitie- en reconstructieparadigma voor MRI ontwikkelen dat het mogelijk maakt om de beweging van menselijke organen te karakteriseren met hoge resolutie in 3D-ruimte en tijd.

Hugo Snippert (UMCU) vraagt zich hoe het kan dat bij vroeg ontdekte darmkanker, die in de regel goed is te behandelen, toch nog soms levensbedreigende uitzaaiingen ontstaan. Door een vroege inschatting, kunnen patiënten beter op maat geholpen worden.

Brika Wicke (Geo) zoekt naar nieuwe benaderingen om broeikasemissies te reduceren wanneer er sprake is van een ingewikkelde productketen van producent naar consument. Hoe kun je de verantwoordelijkheid voor het terugbrengen van de uitstoot beter regelen?

Talentenprogramma
De Vidi-beurzen maken deel uit van het Talentprogramma van NWO. Voor beginnende wetenschappers zijn er de Veni-subsidies, daarna volgen de Vidi-subsidies voor ervaren wetenschappers en de zeer ervaren wetenschappers kunnen een aanvraag indienen voor een Vici-subsidie.

De beurzen ontlenen hun naam aan het bericht dat Julius Caesar in het jaar 47 v. Chr. na een gewonnen veldslag naar de senaat van Rome stuurde: veni, vidi, vici (ik kwam, ik zag, ik overwon).

 

Instelling

Vidi's

UvA Amsterdam

12

UMC Utrecht

7

UU Utrecht

5

Radboud Universiteit Nijmegen

5

Radboud UMC Nijmegen

5

Erasmus MC Rotterdam

4

Rijksuniversiteit Groningen

4

LUMC Leiden

3

Wageningen UR

3

Universiteit Twente

3

Tilburg University

3

Amsterdam UMC

3

Universiteit Leiden

3

Maastricht University

3

TU Delft

2

VU Amsterdam

2

CWI

1

IISG

1

UMC Groningen

1

Advertentie