Vidius wijst Utrechtse partijen in Politiek Witboek op wensen van studenten

Hoewel er zo'n 30 procent studenten wonen en werken in de stad, zijn ze ondervertegenwoordigd als het gaat om burgerparticipatie. Op inspraakavonden komen bijna nooit studenten. Dat schrijft Vidius in het Politiek Witboek dat donderdag 14 april online verscheen. “De gemeente heeft daardoor weinig oog voor wat er speelt bij studenten. Met dit witboek willen we de formerende partijen laten zien wat studenten belangrijk vinden voor de toekomst van de stad”, zegt voorzitter Adil Lachhab. Bij de totstandkoming is gesproken met een diverse groep studenten en is informatie opgehaald bij de Utrechtse verenigingen uit het studentenleven.

Het is geen verrassing dat veel van de aanbevelingen gaan over studentenhuisvesting. Er moeten meer onzelfstandige kamers bijkomen, leegstaande woningen moeten tijdelijk beschikbaar gemaakt worden voor studenten en door meer studentencomplexen te bouwen kan de wachtlijst bij coöperaties als SSH omlaag. Speciale aandacht wordt gevraagd voor huisvesting van internationale studenten. Daarnaast is er het advies om particuliere verhuurders een subsidie te geven om hun studentenhuis te verduurzamen.

Wachtverzachter
Een tweede thema is de gezondheidszorg. Vidius constateert dat veel studenten psychologische hulp nodig hebben en dat ook daar de wachtlijsten lang zijn. Dus moet er meer ruimte komen voor die hulp. Daarnaast zegt Vidius dat studenten onvoldoende op de hoogte zijn van wat er wel al mogelijk is wat betreft psychologische hulp. Het witboek pleit voor meer voorlichting. Bijvoorbeeld over het initiatief van de Wachtverzachter, waar studenten terecht kunnen die nog niet aan de beurt zijn voor hulp. Maar ook zegt Vidius dat studenten ten onrechte denken dat psychologische hulp duur is, weten ze niet wat in het basispakket zorg zit en dat ze gratis soa-testen kunnen doen bij de GGD.  Ook daarover zou de gemeente studenten beter moeten voorlichten.

Zwemwater
Een derde thema is sport en recreatie. Zo pleit Vidius voor meer investeringen in sportvoorzieningen voor studenten, zowel bij Olympos als bij de roeiverenigingen. Daarnaast moet de kwaliteit van het water op plekken waar studenten graag gaan zwemmen (zoals bij de Munt, Maarsseveen en in de Krommerijn) verbeterd worden. Ook moeten de parken vrij toegankelijk blijven. Nu is er binnen de gemeente een discussie om die 's avonds te sluiten om overlast te voorkomen. Verder moet er meer ruimte komen voor een diverse horeca.

Student & Starter
Bij de formatie voor het nieuwe Utrechtse college zijn de partijen GroenLinks, D66, ChristenUnie, PvdA en Student & Starter betrokken. Adil Lachhab vindt het positief dat deze laatste partij nu zo dicht bij het vuur zit dat het eerder studentenonderwerpen zal inbrengen dan de andere partijen. “Politiek is een kwestie van keuzes maken. Wij zijn hoopvol dat Student &Starter daar een rol in kan spelen. Maar we moeten het nog wel eerst zien.”

Advertentie