Vier universiteitsbesturen steunen #WOinactie

Eerder deze week lanceerden vier wetenschappers de petitie ‘Er moet meer geld naar wetenschappelijk onderwijs’, die inmiddels meer dan 2.300 keer is ondertekend. Daarin pleiten ze onder andere voor vierduizend extra docenten, die met het geld van het leenstelsel moeten worden betaald.

In een opiniestuk in NRC getiteld ‘Dit regeerakkoord ondermijnt de universiteit als kritische vrijplaats’ zetten ze die wens kracht bij. Het kabinet Rutte-III heeft in hun ogen te weinig geld over voor onderwijs, waardoor de werkdruk van de toch al overbelaste wetenschappers verder toeneemt, ten koste van het onderwijs.

Navolging bij vier universiteiten
In navolging van de Universiteit van Amsterdam, waar hoogleraar Rens Bod vorige week het initiatief voor WOinactie nam, hebben inmiddels ook andere universiteitsbesturen hun steun kenbaar gemaakt. Zo riep RUG-voorzitter Sibrand Poppema woensdag tijdens een vergadering van de universiteitsraad iedereen op om de petitie te ondertekenen. Volgens de Universiteitskrant Groningen hekelde de macrodoelmatigheid van het kabinet (“je suggereert dat bepaalde opleidingen er niet mogen zijn omdat er geen marktvraag is”), de korting op het collegegeld voor eerstejaars (“een sigaar uit eigen doos”) en de kwaliteitsafspraken die het kabinet wenst. De hele academische gemeenschap moet zich hiertegen verzetten.”

Ook het bestuur van Maastricht University zou de petitie inmiddels hebben ondertekend en Vinod Subramaniam, rector van de VU, zal vrijdagmiddag tijdens de Diesviering zijn toehoorders oproepen de petitie te tekenen. De actiegroep hoopt dat andere universiteiten dat voorbeeld volgen: “4 down, 10 to go. Write your Board of directors!”, roept de actiegroep sympathisanten via twitter op.

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht lijkt tot dusver niet hun handtekening onder de petitie te hebben gezet en heeft ook geen oproep aan medewerkers gedaan om dit te doen. RethinkUU deed dat woensdagochtend wel in een mail aan medewerkers. Inmiddels is daar door zeker honderd medewerkers en studenten gehoor aan gegeven. Een aantal dat in werkelijkheid hoger kan liggen, omdat veel mensen de petitie anoniem ondertekenen. Onder de Utrechtse ondertekenaars zijn bekende namen zoals Fred Toppen (voorzitter van de Universiteitsraad) en Marc van Mil (beste docent van het jaar).

VSNU steunt petitie niet, maar inhoud wel
Ondertussen wordt zelfs een landelijke stakingsdag, in navolging van de leerkrachten in het basisonderwijs, niet uitgesloten. Universiteitenvereniging VSNU zei vorige week tegen het HOP niet warm te lopen voor een ‘officiële actiedag’. De manier waarop instellingen aan de slag zijn gegaan met de in maart gemaakte cao-afspraken biedt genoeg hoop op verbetering, liet woordvoerder Bart Pierik weten.

VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg herhaalde deze week die boodschap. Hij zou, volgens het Financieel Dagblad, een mail hebben gestuurd aan de bestuursvoorzitters van alle universiteiten. Daarin schrijft hij dat ook de VSNU ook meer geld wil, maar dat de actie daar niet de juiste weg voor is. “Gezien het feit dat wij in gesprek zijn over het regeerakkoord.”

Gedeeld doel, maar andere benadering
Die houding komt de koepelorganisatie op kritiek te staan van WOinactie. “De VSNU hinkt hopeloos achter de feiten aan” en “Je vraagt je af wie de VSNU vertegenwoordigt. Zeker niet het personeel, noch het bestuur van de Nederlandse universiteiten”, twittert de actiegroep.

Pierik wil niet inhoudelijk op die kritiek ingaan, maar benadrukt dat de VSNU de inhoud van de petitie ondersteunt. “Wij zijn al lang bezig om de problematiek van teruglopende studentbekostiging en de oplopende werkdruk onder de aandacht te brengen bij iedereen die daar wat aan kan doen. We hebben hetzelfde doel.”

Advertentie