Vijf nieuwe leden voor ‘rebellenclub’ Science in Transition

De decaan van het University College Roosevelt, Barbara Oomen, is een van de nieuwe leden van Science in Transition. Foto: UCR

De kritische beweging Science in Transition krijgt versterking van vijf nieuwe leden. Eén van hen is UU-hoogleraar Barbara Oomen, tevens decaan van University College Roosevelt in Middelburg.

Science in Transition ijvert sinds twee jaar voor veranderingen in het wetenschapssysteem en voor meer waardering voor het academisch onderwijs. De Utrechtse decaan van de Geneeskundefaculteit Frank Miedema en de Utrechtse historicus Wijnand Mijnhardt, twee van de vier initiatiefnemers, waren prominent aanwezig in de debatten die daarover werden gevoerd.

In een persbericht kondigt Science in Transition dinsdag aan uit te breiden met vijf nieuwe leden. Eén van hen is Barbara Oomen, decaan van het University College Roosevelt, de Zeeuwse pendant van het Utrechtse University College. Oomen is als hoogleraar Rechtsgeleerdheid verbonden aan de UU.

Oomen pleit voor een herwaardering van het geven van onderwijs als kernactiviteit van iedere wetenschapper. “Er is geen betere en meer logische manier van valorisatie dan via je studenten. Onderwijs geven noopt tot wetenschappelijke verbreding en vernieuwing.”

De vier andere nieuwe leden van Science in Transition zijn: de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs (voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), de Amsterdamse socioloog Kees Schuyt (voormalig voorzitter van het Landelijke Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit), de Tilburgse bestuurskundige Paul Frissen en de Leidse wetenschapper Sarah de Rijcke (verbonden aan het Leidse Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies).

In het persbericht verheugt Science in Transition zich ook over de steun die voormalig KNAW-president Hans Clevers toezegt. De stamcelonderzoeker bij het Utrechtse Hubrecht Instituut en lid van de raad van bestuur van het Utrechtse Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, wil graag meer kansen voor jonge getalenteerde onderzoekers in de wetenschap.

Volgend voorjaar wil Science in Transition een derde conferentie organiseren in het Trippenhuis van de KNAW. Deze zal in het teken staan van de invloed van internationalisering op wetenschappelijke onderzoek en onderwijs.

Advertentie