Vindicat weer uit de gratie

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons

De vereniging krijgt geen ‘accreditatie’ omdat sommige leden het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen. Zo vierden Vindicatleden feest in een partybus en een studentenhuis. Van een ‘breed gedragen cultuurverandering’ lijkt geen sprake.

Die cultuurverandering moest er komen na een reeks incidenten, zoals een mishandeling bij de ontgroening in 2016, vernielingen in een restaurant en het rondgaan van een lijst met vrouwelijke leden en hun seksuele prestaties.

Vindicat verloor zijn accreditatie voor collegejaar 2018-2019, maar kreeg die vorig jaar weer terug. Nu geven de onderwijsinstellingen de vereniging dus opnieuw een tik op de vingers, zonder overigens de huidige bestuursbeurzen terug te vorderen.

Drank
De senaat van de vereniging doet wel iets, staat in een advies aan de twee hogeronderwijsinstellingen, maar niet genoeg om de drank- en feestcultuur bij de ‘probleemgroep’ te doorbreken. Het zou zelfs moeilijk zijn om vrijwilligers voor het introductiekamp te werven, als die aan het einde van de dag geen biertje mogen drinken.

Vindicat heeft begrip voor het besluit, staat in een verklaring. Zij neemt de kritiek serieus en wil “vechten voor een plek in de academische gemeenschap”.

Advertentie