Vlaggen halfstok voor vrij en veilig onderwijs

Foto: Universiteit Utrecht

In een bericht op de UU-site laat de universiteit weten pal te staan voor de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Alle leraren - wereldwijd - moeten zonder angst of druk van buitenaf hun lessen kunnen geven, zeg het universiteitsbestuur. Goed onderwijs leert mensen dialoog voeren, ook over moeilijke onderwerpen. Daarvoor is een veilige leeromgeving nodig waarin iedereen welkom is, en er ruimte is om verschillen samen met respect te onderzoeken.

Ook geeft de Universiteit Utrecht aan gehoor te geven aan de oproep van Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. De Nederlandse onderwijsministers riepen onderwijsinstellingen in ons land op om over de aanslag in gesprek te gaan en zich uit te spreken voor de vrijheid van meningsuiting.

Advertentie