Volgend collegejaar waarschijnlijk flexstuderen op de UU

Creative commons: Pixabay

Rector Henk Kummeling zei tijdens de Universiteitsraad dat de UU mee wil doen aan het landelijke experiment dat het mogelijk maakt voor studenten om op hun eigen tempo te studeren, doordat zij per studiepunt kunnen betalen. Sinds september 2017 doen al vier onderwijsinstellingen mee aan de pilot: de hogeschool Windesheim, de Hogeschool Utrecht, de Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Minister Ingrid van Engelshoven wil het experiment uitbreiden waardoor andere universiteiten en hogescholen alsnog mee kunnen doen aan de pilot. Zij moeten zich dan tussen 1 januari en 1 maart aanmelden. De UU is van plan een aanmelding te doen.

Combinatie werken en studeren
De UU wil flexstuderen in eerste instantie mogelijk maken voor opleidingen waarvan de studenten vaak al werken en die dit beter willen combineren met de studie. “Je ziet in toenemende mate de wens van studenten om tijdens hun studie al in de praktijk aan de slag te gaan”, vertelt UU-beleidsadviseur Anton van den Hoeven. “Zij willen hun studie niet in één keer afronden, maar naast hun werk maar één vak volgen. Dat kan op dit moment niet en dat kan een potentieel risico van uitval zijn. Met de pilot kunnen we kijken in hoeverre je als opleiding beter aan kunt sluiten bij die realiteit.”

Volgens Van den Hoeven kan onder andere gedacht worden aan de lerarenopleidingen en zijn er enkele studies bij Geo- en Bètawetenschappen die in aanmerking zouden komen. Om hoeveel UU-opleidingen het in totaal gaat kan nog niet worden gezegd, omdat de inventarisatie nog wordt gemaakt.

Een leven lang leren
Volgens Van den Hoeven past dit experiment bij de visie die de universiteit heeft op het gebied van Life long learning: de UU wil aansluiten op de snel veranderende arbeidsmarkt en de wens van professionals om te blijven leren in allerlei fasen van je loopbaan. Daarbij is het noodzakelijk dat studenten werken en leren goed kunnen combineren. 

“Als je er in slaagt om opleidingen te flexibiliseren, maak je het makkelijker om studeren te combineren met werk. Dan kun je delen van opleidingen ook aanbieden aan mensen die al werken en voor wie bepaalde cursussen interessant zijn. Je ziet bij de lerarenopleiding dat studenten met andere vragen komen als ze in het werkveld bezig zijn.”

Advies Raad van State
De deelname van de UU aan de landelijke pilot is echter nog niet in kannen en kruiken, benadrukt Van den Hoeven. Hoewel onderwijsinstellingen zich mogen aanmelden vanaf 1 januari, ligt het voorstel van minister Van Engelshoven om het experiment uit te breiden nog bij de Raad van State voor advies. Het vereist namelijk een aanpassing van de wet. Pas daarna is precies bekend waar de aanvraag van de UU aan moet voldoen. Van den Hoeven noemt dat tijdspad “bijzonder”, omdat het allemaal vrij kort dag is.

De UU hoopt de plannen voor de pilot in de eerstvolgende vergadering van de U-raad op 18 februari ter instemming voor te leggen. Daarna zal de minister beslissen of de UU inderdaad met een pilot mag beginnen. Als dit het geval is, dan zullen de eerste studenten in collegejaar 2019-2020 kunnen betalen per studiepunt. Het experiment zal vier jaar lang in een kleine groep opleidingen plaatsvinden. Als de pilot een succes is, moet de Minister van OCW beslissen of de mogelijkheid om per studiepunt te betalen in de wet wordt opgenomen, zodat betalen per cursus voor de hele UU mogelijk wordt.

Tags: flexstuderen

Advertentie