Vooral hbo'ers dupe van afschaffen ov-kaart

Wanneer de ov-studentenkaart in 2015 wordt afgeschaft, zijn vooral hbo’ers daarvan de dupe. Zij reizen meer kilometers dan wo’ers om op college of stage te komen.

Hoeveel kilometers studenten reizen met hun ov-kaart wordt eens in de drie jaar onderzocht. In 2009/2010 legden wo’ers in hun vrij-reizen-periode gemiddeld 4750 kilometer af van huis naar de onderwijsinstelling, hbo’ers ongeveer 7000 en mbo’ers boven de 18 jaar 5000 kilometer. Dat blijkt uit antwoorden die onderwijsminister Jet Bussemaker gaf op Kamervragen over de OCW-begroting voor 2013.

De reizen tussen huis en de onderwijsinstelling beslaan ongeveer 60 procent van het totaal aantal kilometers dat studenten reizen met de OV-studentenkaart. Nog eens 10 procent van de reizen gaat naar bijvoorbeeld de stage of de bibliotheek. De overgebleven 30 procent gaat op aan reisjes die niets met onderwijs te maken hebben.

Het kabinet heeft afgesproken de ov-studentenkaart per 2015 om te zetten in een kortingskaart waar ook mbo’ers onder de 18 gebruik van mogen maken. Deze bezuiniging staat dus niet in de begroting voor komend jaar. Toch verwees minister Bussemaker in haar antwoord al naar de maatregel: “Bij een bewuste studiekeuze hoort rekening houden met de afstand tussen woon- en studieadres.”

Advertentie