Voormalig CPB-directeur nieuwe universiteitshoogleraar

Teulings gaat in Utrecht vooral onderzoek doen naar de wisselwerking tussen economie en andere disciplines als biologie, recht en geschiedenis. Daarvoor zal de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) zijn thuisbasis zijn.

De nieuwe universiteitshoogleraar nam vier jaar geleden afscheid als directeur van het Centraal Plan Bureau. In die positie uitte hij geregeld kritiek op het bezuinigingsbeleid van het kabinet Rutte.

De afgelopen jaren was hij hoogleraar aan de universiteit van Cambridge en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder was Teulings ook directeur van het Tinbergen Instituut, waarin Amsterdamse en Rotterdamse economen samenwerken.

In een persbericht zegt rector Van der Zwaan over het belang van de benoeming het volgende: “De Universiteit Utrecht zet sterk in op interdisciplinair onderzoek naar instituties: wetten, gebruiken en organisaties die samen de vitaliteit van onze samenleving bepalen.”

Teulings is de negentiende wetenschapper die wordt benoemd tot universiteitshoogleraar aan de UU. Sinds 2002 biedt de UU deze prominente hoogleraren de mogelijkheid om in alle vrijheid aan hun onderzoek te werken. Onder meer de (oud-)voorzitters van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen Frits van Oostrom, Hans Clevers en José van Dijck zijn universiteitshoogleraar in Utrecht.

Advertentie