Vragen GroenLinks en PvdA over hulp voor Parnassos van gemeentebestuur

De gemeenteraadsfracties van GroenLinks en PvdA vragen het Utrechtse gemeentebestuur om Parnassos te helpen. Het cultuurcentrum van de Universiteit Utrecht heeft problemen met de buren.

De nieuwe buren van Parnassos, dat al twintig jaar een begrip is in het Utrechtse culturele leven, ervaren overlast. Uit een meting blijkt dat de geluidsnorm van 25 decibel soms wordt overschreden. Dit heeft grote gevolgen voor het voortbestaan van het cultureel centrum. Het moet of verbouwen of verhuizen. De universiteit zoekt naarstig naar een oplossing. GroenLinks en PvdA hebben hier nu vragen over gesteld in de gemeenteraad. Gevraagd wordt of het college Parnassos wil helpen in het vinden van een oplossing. 

Parnassos is een ontmoetingsplek waar veel studenten en andere Utrechters met cultuur in aanraking komen. De culturele plek overkoepelt muziek, theater, fotografie, dans, schrijven en beeldende kunst.

Pepijn Zwanenberg van GroenLinks en Gilbert Isabella van PvdA hebben 27 mei de volgende vragen ingediend bij het college:

1. Is het college op de hoogte van de situatie omtrent Parnassos?
2. Is het college in overleg gegaan met Parnassos, de UU en/of de buren van het pand? Zo nee, waarom niet?
3. Is het college het met GroenLinks eens dat Parnassos een onmibaar onderdeel is van het Utrechtse culturele leven?
4. Is het college bereid om alsnog te proberen tot een oplossing te komen voor Parnassos op de huidige locatie?

Het college heeft zes weken de tijd om te reageren op de gestelde vragen. De deadline voor het college is 8 juli.

Advertentie