Vragen over vele boetes voor fietsers op kruispunt Maliebaan

Uit cijfers van de CJIB, de organisatie die de verkeersboetes in Nederland oplegt, blijkt dat in Utrecht in 2019 meer dan ooit fietsers zijn beboet voor rijden door rood licht. In 2017 ging het nog om 488 en in 2018 om 676 bekeuringen. Het merendeel van deze boetes is uitgeschreven tijdens controles op het kruispunt van de Maliebaan en de Burgemeester Reigerstraat. In 2017 waren dat er 325 en in 2018 liep het al op tot 518. In 2019 nam het totaal aantal controles sterk toe en staat de teller op de Maliebaan nu op 548.

De fractie Student & Starter in de gemeenteraad vindt die bovengemiddelde aandacht voor dit kruispunt niet eerlijk. “Voor veel fietsers is de situatie op het kruispunt Maliebaan onduidelijk. Het voetgangerslicht springt zes seconden eerder op groen dan het stoplicht voor fietsers." Als voorbeeld noemt de fractie dat op een zondagavond mensen werden aangehouden en beboet omdat ze door rood reden terwijl het voetgangerslicht voor de ventweg plus het volgende stoplicht voor de fietsers al op groen stonden. "Op dat moment - zoals altijd op zondagavond - was het hartstikke rustig,” vertelt Tim Homan, raadslid bij Student & Starter. “Bij gebrek aan kruisend verkeer was er sowieso geen enkel risico met betrekking tot de verkeersveiligheid.”

Student & Starter is niet tegen handhaving, maar vindt wel dat het doel van een politiecontrole moet zijn dat die de verkeersveiligheid bevordert. Homan: “Dat de verkeersinstallatie in slechte staat verkeert, is nota bene één van de redenen dat dit kruispunt herontwikkeld moet worden. Wij vinden het vreemd dat specifiek hier zo fanatiek wordt gehandhaafd.”

Naar aanleiding van deze explosieve groei in boetes heeft Student & Starter schriftelijke vragen ingediend. Ze willen dat de verkeerslichten anders moeten worden afgesteld en vragen om minder controles op dit punt omdat het aantal nu ‘buitenproportioneel’ zou zijn. In 2014 heeft de fractie ditzelfde probleem al eens op de agenda gezet.

Advertentie