Gefinancierd door kabinet

VU-leerstoel gedenkt Surinaams-Nederlandse verzetsman Anton de Kom

Anton de Kom Foto: WikiCommons
Anton de Kom Foto: WikiCommons

Anton de Kom (1898-1945) had als communist veel kritiek op de koloniale Nederlandse regering in Suriname. In de jaren 30 schreef hij een boek over de Nederlandse onderdrukking van Surinamers en adviseerde hij arbeiders over hun rechten. Hij werd gevangengezet en vertrok later noodgedwongen naar Nederland. In de oorlog sloot hij zich aan bij het Nederlandse verzet en stierf hij in een Duits concentratiekamp.

Om hem te eren financiert het ministerie van Buitenlandse Zaken een leerstoel die “het geschiedenisonderwijs en de trans-Atlantische academische samenwerking” bevordert, meldt de Vrije Universiteit (VU). Volgend academisch jaar zal een hoogleraar worden aangesteld.

Gebaar
Volgens Susan Legêne, decaan van de faculteit der Geesteswetenschappen, koos het ministerie voor de VU vanwege het “oprechte diversiteitsbeleid” van de universiteit. Eerder was er al veel samenwerking met de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo, zegt ze tegen nieuwsplatform Ad Valvas.

De leerstoel is een van de resultaten van een GroenLinks-motie uit 2021. Daarin werd de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, opgeroepen een “ruiterlijk gebaar” te maken waarmee het “foutieve handelen van de toenmalige overheid inzake Anton de Kom ondubbelzinnig wordt erkend”.

In het herdenkingsjaar 2023 staat het kabinet stil bij de rol van de Nederlandse staat in het slavernijverleden. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf probeert de samenwerking tussen het Nederlandse en Surinaamse onderwijs te intensiveren, door bijvoorbeeld studentenuitwisselingen over en weer te vergemakkelijken.

 

Tags: slavernij

Advertentie