VU moet schadevergoeding betalen aan promovenda Kourtit

De Vrije Universiteit (VU) moet ruimtelijk econoom Karima Kourtit een schadevergoeding betalen van 7.500 euro. De universiteit heeft zich schuldig gemaakt aan ‘schending van de vertrouwelijkheid’.

Op haar website verwijst de VU naar de uitspraak in de rechtszaak die Kourtit had aangespannen tegen de universiteit. Vlak voor haar promotie in 2014 was er anoniem geklaagd dat zij zich schuldig had gemaakt aan plagiaat.

De universiteit is volgens de Amsterdamse kantonrechter bij de start van het onderzoek naar de klacht tekort geschoten, is op de site te lezen. Er had meer onderzoek gedaan moeten worden naar de motieven van de anonieme klager. Daarnaast had de universiteit Kourtit beter moeten informeren waarom de klacht in behandeling werd genomen. In het verdere onderzoek valt de VU volgens de rechter niets te verwijten.  

Eerder al oordeelde het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (Lowi) dat de VU de zaak ‘op onzorgvuldige wijze’ naar buiten had gebracht. Ook het College van de Rechten van de Mens vond dat de universiteit ‘verboden onderscheid had gemaakt op grond van ras en godsdienst’. 

In 2014 promoveerde Kourtit alsnog aan de VU. Afgelopen oktober promoveerde ze cum laude in Polen.

 

Advertentie