VVD: Opbrengst leenstelsel naar hoger onderwijs

 

Ook de VVD wil de basisbeurs afschaffen, maar ze is de enige partij die de opbrengst volledig wil investeren in het hoger onderwijs. Daarnaast moet er meer geld naar fundamenteel onderzoek.

Dat de VVD een leenstelsel wil invoeren was al langer bekend. In ruil daarvoor verdwijnt behalve de langstudeerboete ook de bijverdiengrens, staat in haar vanochtend gepresenteerde conceptverkiezingsprogramma. Studenten moeten een groter deel van hun studie zelf betalen, dus wordt het voor hen belangrijk om meer te mogen verdienen of zich te laten “sponsoren” door bedrijven. Dat leidt volgens de VVD tot een win-winsituatie.

De liberalen willen dat er niet alleen meer geld naar de topsectoren gaat, maar ook naar fundamenteel onderzoek, omdat  “nieuwe inzichten en wetenschappelijke doorbraken ons groei- en concurrentievermogen versterken”.

Hogescholen en universiteiten krijgen wat de VVD betreft meer mogelijkheden om hun studenten te selecteren. Dat zou de onderwijskwaliteit ten goede komen. Ook moeten bij alle opleidingen voortgangstoetsen worden ingevoerd, zodat het niveau van gelijksoortige studies beter vergeleken kan worden. Ook mogen instellingen opleidingen voor “de echte toppers” gaan aanbieden en zelf bepalen wat die gaan kosten.

De VVD wil de bekostiging van hogescholen en universiteiten nog meer afhankelijk maken van hun prestaties. In de huidige prestatieafspraken wordt zeven procent van het onderwijsbudget verdeeld op basis van de geleverde kwaliteit. Dat kan omhoog volgens de partij.

In lijn met de eerder gepresenteerde plannen van de demissionaire VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra wil de partij beurzen gaan geven aan deeltijdstudenten die een opleiding volgen voor tekortberoepen.

Advertentie