LSVb komt met actieplan

Waar is die huisvesting voor studenten met functiebeperking?

rolstoel beperking foto DUB
Foto DUB

Volgens de LSVb zijn er “duidelijk niet genoeg” drempelvrije woningen in alle studentensteden. Studenten die behoefte hebben aan zo’n woning geven aan “dat die er niet altijd is”, staat in het actieplan.

Doolhof
Maar harde gegevens zijn niet beschikbaar en de LSVb hoort omgekeerd ook weleens dat woningcorporaties geen geschikte kandidaten kunnen vinden voor hun aangepaste woningen. Dus is er iets mis met de informatievoorziening, concludeert de vakbond. Woningcorporaties en onderwijsinstellingen bieden meestal geen specifieke informatie aan studenten met een functiebeperking en de verstrekte informatie zou ook niet altijd kloppen. 

Een ander knelpunt is dat het deze studenten niet altijd lukt om de weg te vinden in het papieren doolhof en de bureaucratie. Onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en gemeenten kunnen meer betekenen, aldus het actieplan.

Daarin staat ook dat alle nieuwbouwwoningen “een zekere mate van toegankelijkheid” zouden moeten hebben. Studenten met een mobiele beperking moeten ook op bezoek kunnen bij vrienden en studiegenoten. 

Niemand te vinden
Goede informatie is inderdaad niet zomaar te vinden. Woordvoerder Gijsbert Mul van ’s lands grootste studentenhuisvester DUWO kan bijvoorbeeld niet “uit de losse pols” aangeven hoeveel woningen van DUWO volledig geschikt zijn voor bewoners met een lichamelijke beperking. 

Wel bevestigt hij dat er weleens nieuwe, aangepaste woningen zijn opgeleverd waar DUWO op dat moment niemand voor kon vinden. Die woningen zijn in de reguliere verhuur gegaan, op voorwaarde dat de bewoner doorverhuist als zich een student met een functiebeperking aandient.

DUWO heeft op zijn website geen aparte pagina voor studenten met een functiebeperking. “Maar als zij ons via de mail of WhatsApp benaderen, zoeken we een oplossing in onze bestaande voorraad en passen we een woning aan”, zegt Mul. “Meestal komen we er dan wel uit.”

Advertentie