Waarom geen numerus fixus bij het populaire Psychologie?

Grote zorgen waren er de afgelopen maanden bij de opleiding Psychologie. Begin dit jaar schreven meer dan duizend scholieren zich in voor de bachelor. Was de afschaffing van de numerus fixus eigenlijk wel zo’n goed idee?

Bij de bachelor Psychologie stond de teller met aankomend studenten aan het begin van dit jaar op meer dan duizend. Dit zorgde voor een bezorgdheid bij het opleidingsbestuur, want het jaar ervoor waren er slechts vierhonderdzestig studenten aan de studie begonnen. Stel nou dat er echt duizend studenten zouden komen. Hoe krijg je dan voldoende collegezalen en docenten geregeld?

Inmiddels is het aantal aanmeldingen ten opzichte van begin dit jaar weer wat gedaald – tot iets meer dan zeshonderd studenten. Dit is nog steeds veel meer dan voorgaande jaren. De toename is een gevolg van het loslaten van de numerus fixus. Bij een numerus fixus stel je een maximum aantal studenten dat tot de opleiding wordt toegelaten. Zijn het er meer, dan wordt het loten of selecteren. Veel studenten namen vorig jaar dat risico niet en kozen voor een andere opleiding, waarmee de belangstelling voor de opleiding dus terugliep. Nu de fixus is losgelaten, mogen alle scholieren die zich aanmelden en inschrijven aan de studie beginnen.

Zoals het er nu naar uitziet, moet de UU zo’n zeshonderd studenten opvangen. Met de toegenomen aantallen moeten er behoorlijk wat nieuwe docenten worden aangetrokken om colleges te geven. Ook zijn er extra collegezalen nodig. Vice-decaan Susan te Pas licht toe: “We hebben alle maatregelen genomen die nodig zijn. Studenten zullen voor de hoorcolleges in twee groepen verdeeld worden, aangezien niet iedereen in één zaal past. Ook hebben we extra personeel aangenomen voor het geven van werkgroepen, aangezien we willen vasthouden aan werkgroepen van maximaal achttien studenten.”

Binnen de faculteit gingen er de afgelopen maanden geluiden om de numerus fixus bij Psychologie weer opnieuw in te voeren. Dan kun je de enorme studentenaantallen tegengaan. "Als we de numerus fixus niet opnieuw invoeren, dan zullen we elk jaar een paniekaanval hebben als afgelopen jaar", zei een faculteitsraadslid van Sociale Wetenschappen.

Zowel de opleiding als het College van Bestuur wil best weer een numerus fixus invoeren, geeft Te Pas aan. Maar alleen wanneer deze landelijk wordt ingevoerd. Op het moment dat de UU de numerus fixus weer gaat invoeren, terwijl andere universiteiten dat niet doen, dan zullen veel scholieren dus eerder kiezen voor een stad als Amsterdam waar geen fixus is. Daardoor zou de instroom bij Psychologie in Utrecht plotseling scherp kunnen dalen, en dat is ook onwenselijk.

Op dit moment is het niet de verwachting dat er een algemene numerus fixus voor Psychologie gaat komen. Steden als Amsterdam en Leiden hebben dit jaar bijvoorbeeld niet te maken met een veel grotere instroom van studenten.

Een andere reden voor universiteiten om geen numerus fixus in te voeren, is de nieuwe regelgeving. Zo ligt de inschrijvingsdeadline van studies met een numerus fixus al op 15 januari en moeten deze opleidingen een decentrale selectie hanteren. Zo’n selectie houdt in dat alle aangemelde scholieren voor april deel moeten nemen aan de selectieactiviteiten. “Weer een heel nieuw circus”, aldus Te Pas.

“We zijn aan het kijken wat de slimste strategie is. Eén ding willen we in ieder geval niet, en dat is het ene jaar wel een fixus en het andere jaar weer niet. Nu er landelijk waarschijnlijk geen numerus fixus wordt ingevoerd, is de kans ook bij ons kleiner dat deze weer wordt ingevoerd. Voor 1 september nemen we een definitieve beslissing.”

Overigens vindt Te Pas het uiteindelijke aantal van zeshonderd studenten meevallen. “Begin dit jaar meldden zo’n duizend studenten zich aan, dus we hebben al een enorme daling. Met zeshonderd studenten zitten we eigenlijk redelijk dicht bij het aantal studenten dat geen probleem vormt voor de opleiding om op te vangen.”

Bovendien gaat het vooralsnog om aanmeldingen. Het is niet zeker of al die studenten komend studiejaar ook echt in de collegebanken zullen plaatsnemen. Scholieren kunnen bijvoorbeeld op het laatste moment nog kiezen voor een tussenjaar. Ook kan het zijn dat er nog enkele gezakte middelbare scholieren tussen zitten die zich alsnog moeten uitschrijven.

Advertentie