'Waarom werkt de UU samen met niet-duurzame bedrijven als Shell en ING?'

Tijdens de aftrap van de universitaire arbeidsmarktoriëntatiedienst Career Services gaf Shell een workshop. Studenten konden achteraf met post-it's feedback geven.

U-raadslid John Akerman Özguç vindt het vreemd dat de universitaire arbeidsmarktoriëntatiedienst Career Services samenwerkt met Shell en ING.

Moet de Universiteit Utrecht - die zichzelf als duurzame organisatie afficheert - wel zaken doen met niet-duurzame bedrijven als Shell en ING? Die vraag kwam maandag kort aan de orde in een commissievergadering van de U-raad.

Aanleiding voor de vraag was de officiële opening van de nieuwe arbeidsmarktoriëntatiedienst Career Services op 18 november. Die dienst helpt studenten bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt en probeert een brug te slaan tussen werkgevers, studenten en de opleidingen. Daarbij wordt onder meer samengewerkt met bedrijven als Shell en ING.

Die samenwerking staat haaks op het strategisch plan van de universiteit, waarin duurzaamheid een van de pijlers is, aldus raadslid John Akerman Özguç. En dus stelde hij maandag de vraag: hoe rijmt de samenwerking met ING (volgens Özguç "de meest klimaatschadelijke bank van Nederland die daarnaast met wapeninvesteringen humanitaire crises ondersteunt") en Shell ("een oliebedrijf dat met neokoloniaal gedrag de aarde verwoest") met het duurzaamheidsbeleid?

Prikkelende vragen voor rector Bert van der Zwaan, die de vraag aanvankelijk ontweek ("ik vind dat ik me niet moet bemoeien met de portefeuille financiën") maar zich daarna toch van zijn duurzame kant liet zien. 

"Ik vind dat wij als universiteit grotere stappen moeten maken op het gebied van duurzaamheid", zei Van der Zwaan. "En dan heb ik het niet over met wie wij bankzaken doen of over de duurzaamheid van onze gebouwen, want daar ga ik niet over, maar over de positionering van ons onderzoek en onderwijs. We moeten vaker leidende posities innemen bij het oplossen van grote maatschappelijke problemen."

Van der Zwaan referereerde als voorbeeld aan de vluchtelingenproblematiek. Die problematiek heeft "ten diepste een klimaatachtergrond", zei de rector, verwijzend naar onderzoek van de universiteit van Oxford. De universiteit is er volgens hem om dat soort dingen duidelijk te maken.

Later op de middag, bij een vergadering van de commissie Financiën, Huisvesting en ICT (FHI), herhaalde Özguç zijn vraag over Shell en ING nog eens. CvB-lid Anton Pijpers beloofde uit te zoeken wat de redenen van Career Services zijn om met die bedrijven samen te werken.

De U-raad stelde in oktober ook al de band met Shell aan de kaak. Er waren namelijk "kritische geluiden vanuit de organisatie" over de benoeming van Jan van der Eijk, voormalig Chief Technology Officer van Shell, tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. In reactie daarop stelde het CvB dat er bij de aanstelling is gekeken naar individuele kwaliteiten van Van der Eijk die "los staan" van het duurzaamheidsbeleid van Shell.

Advertentie