Waarschijnlijk twee nieuwe gebouwen voor bèta’s

Eén vleugel van het Kruytgebouw alvast dicht

De Utrechtse bèta’s hopen over vijf jaar in twee nieuwe gebouwen in De Uithof te zitten. Voor die tijd moeten de huidige onderkomens nog een flinke renovatie ondergaan. Een deel van het Kruytgebouw gaat op slot. De biologen ondergaan het met frisse tegenzin.

De Utrechtse bètafaculteit wil het biologisch onderzoek onderbrengen in een nieuw lifesciencesgebouw aan de Universiteitsweg. Het nieuwe pand moet tussen het David de Wiedgebouw en de vestiging van voedingsmiddelenconcern Danone komen te staan.

Voor het materiaalonderzoek van het Debye Instituut is een nieuw gebouw in de buurt van het Princetonplein in de noordwesthoek van De Uithof een serieuze optie. Onderzocht wordt welke plek het meest geschikt is. Van groot belang is dat de meetapparatuur van de onderzoekers niet verstoord wordt door trillingen. Een complicerende factor daarbij is de mogelijke verbreding van de A27 die het autoverkeer dichter bij De Uithof brengt.

De universiteit besluit begin volgend jaar of met de twee bouwtrajecten begonnen kan worden. Duidelijk is dat er grote druk staat op de tijdsplanning, omdat de twee gebouwen over vijf jaar helemaal klaar moeten zijn.

De twee nieuwe gebouwen moeten het Kruytgebouw en het Ornsteingebouw vervangen. Beide zijn volgens de universiteit in 2021 aan het einde van hun levensduur. Door de grote hoeveelheden asbest in de panden, wordt het onderhoud ervan bovendien steeds duurder.

Om ze de komende vijf jaar te laten voldoen aan wet- en regelgeving, moet de universiteit de twee gebouwen toch nog grondig renoveren. Vooral de biologen in het Kruytgebouw zullen veel overlast ondervinden van de werkzaamheden. De 350 tot 400 onderzoekers en masterstudenten krijgen de komende periode werklieden over de vloer.

De biologen uitten de afgelopen tijd hun onbegrip over deze situatie. Sommigen twijfelden openlijk aan de noodzaak een gebouw te sluiten waarin de universiteit gaat investeren.

Die houding is inmiddels veranderd, denkt departementsvoorzitter Han Wösten. “Je moet er ook niet aan denken dat er een keer brand uitbreekt en half Utrecht onder het asbest ligt. Daarbij wordt het risico dat apparatuur uitvalt, steeds groter. Dat kunnen we ons niet veroorloven.”

Volgens Wösten is er bovendien goed geluisterd naar de bezwaren van de biologen. Die vreesden dat meerdere verhuizingen binnen korte periode de voortgang van hun onderzoek in gevaar zou brengen. Een eerder plan om twee vleugels van het Kruytgebouw te sluiten en kosten van renovaties te besparen ging van tafel. Wösten: “Met dat plan hadden we echt grote problemen, vooral omdat groepen zich dan hadden moeten opsplitsen.”

Nu gaat begin 2017 alleen de westvleugel vanaf de tweede verdieping op slot. De onderzoeksgroepen die daar zitten, zullen moeten verhuizen naar andere vleugels die tegen die tijd zijn renoveerd.

Groepen in de oost-, noord- en zuidvleugels hebben de keuze gekregen: of tijdelijk binnen het Kruytgebouw op een andere plek werken (omdat de onderzoeksgroepen van UU-coryfeeën Piet Gros en Albert Heck vanuit het Kruyt- naar het De Wiedgebouw verhuizen, is die ruimte er) of blijven zitten. In de laatste situatie duren de werkzaamheden in hun vleugel langer. Die keuze moet op korte termijn al gemaakt worden, zodat de aannemers komend voorjaar kunnen starten.

Volgens Wösten hebben alle groepen inmiddels voldoende garanties gekregen voor de continuïteit van het gebruik van belangrijke plant-, microscoop- en computerfaciliteiten en andere meer specifieke voorzieningen. “We hadden liever gehad dat dit allemaal niet nodig was, maar we zijn nu gerustgesteld: er wordt maatwerk geleverd”, concludeert hij.

Ondertussen kijken de biologen volgens de departementsvoorzitter wel degelijk uit naar een geheel nieuw gebouw. “Dat is een mooi vooruitzicht dat ook weer nieuwe energie geeft. Bovendien komen we dan weer dichtbij de groepen in het De Wiedgebouw te zitten, maar ook dichtbij de medici en veterinairen waarmee we steeds vaker samenwerken.”

 

Advertentie