Waarschuwing voor Veritas na melding van ontgroeningsmisstanden

Bij het verenigingsdebat in augustus ging Veritas in discussie met andere verenigingen over de meerwaarde van de ontgroeningstijd.

De Universiteit Utrecht heeft Veritas op het matje geroepen na berichten over een aantal incidenten tijdens de ontgroening van de studentenvereniging. Het blijft voorlopig bij “een stevig gesprek”.

Het Algemeen Dagblad laat vrijdag “een goed ingevoerde bron” aan het woord over de afgelopen introductieperiode van Veritas. Er zouden zich daarbij “Guantanamo Bay-achtige taferelen” hebben afgespeeld waarbij aspirant-leden fysiek werden afgebeuld, geïntimideerd werden, slechts een aantal uur mochten slapen, flauw vielen en zich niet konden douchen. De gebeurtenissen zouden in strijd zijn met de gedragscode (pdf) die de UU en de Hogeschool Utrecht met de Utrechtse gezelligheidsverenigingen hebben afgesproken.

Na vragen van het AD nodigde de UU het Veritas-bestuur voor een gesprek uit. Dat was voor de tweede keer deze maand. De Veritijnen hadden de universiteit al een keer eerder uitleg moeten geven over de gang van zaken tijdens de laatste ontgroening. In augustus ontving de UU zelf al een melding over incidenten vergelijkbaar met de misstanden die het AD nu beschrijft. De afzender daarvan verzocht de universiteit om anoniem te blijven.

Volgens woordvoerder van de UU Inge Noordijk zijn bij het tweede gesprek geen nieuwe feiten boven tafel gekomen. Veritas zou de afspraken niet hebben geschonden. Met één uitzondering: “In de gedragscode staat dat studenten minimaal 7 uur slaap moeten krijgen, maar Veritas had 7 uur in de programmering open gelaten. En dat is toch iets anders.”

Poep in het haar
Toch vond de universiteit een stevige waarschuwing gerechtvaardigd, zeker gezien de recente ophef over de ontgroening bij het Groningse Vindicat. “We gaan af op het totale plaatje. Dat er dit soort signalen zijn, klopt al niet. Er mag nu echt niets nieuws boven tafel komen anders heeft de vereniging een groot probleem.”

In 2002 was Veritas de laatste Utrechtse studentenvereniging die een sanctie van de UU kreeg opgelegd vanwege misstanden tijdens de ontgroening. Zo waren er onder meer meldingen over eerstejaars die poep in hun haar kregen gesmeerd. De subsidie voor de vereniging werd een jaar opgeschort. Na het inleveren van een verbeterplan werd de straf opgeheven. 

Zware straffen
Veritas plaatste vrijdag op haar website een reactie op de berichtgeving van het AD. De vereniging verwerpt elke associatie met Guantanamo Bay en zegt dat het dagblad foutieve en onvolledige informatie geeft. “Wij distantiëren ons van iedere vorm van geweld, intimidatie en discriminatie.”

Volgens Veritas is het programma van de introductieperiode vooraf met de UU en de HU doorgesproken en kan er via logboeken verantwoording worden afgelegd. De vereniging gaat uitgebreid in op de zorgvuldige wijze waarop is omgegaan met het feit dat vier aspirant-leden de besmettelijke ziekte wondroos opliepen.

Het Veritas-bestuur kondigt desalniettemin aan de verschillende beweringen de komende dagen “nog eens zeer grondig na te gaan” en benadrukt dat leden zware straffen krijgen als ze de regels omtrent de introductie niet naleven.

Later dit najaar staat er een gesprek gepland tussen alle Utrechtse studentenverenigingen en de HU en UU waarin de huidige opzet van de verschillende introductieperioden en de Utrechtse gedragscode worden geëvalueerd.

Advertentie