Wachttijd voor Utrechtse studentenpsycholoog

Studentenpsychologen van de Universiteit Utrecht krijgen het steeds drukker. Er is nu een wachttijd van soms wel vier weken. Steeds meer internationale studenten en studenten met een functiebeperking als ADHD en autisme zoeken hulp.

Waar er vijf jaar geleden nog zo’n 600 studenten zich meldden bij de studentenpsychologen, was het aantal vorig studiejaar 834. De stijging ten opzichte van collegejaar 2010-2011 valt nog mee, toen zochten 821 studenten hulp. De groei zorgt voor een toenemende werkdruk voor de studentenpsychologen en voor een wachttijd van soms wel vier weken.

Uit een evaluatie onder studenten blijkt dat studenten de wachttijden te lang vinden. Eenmaal aan de beurt zijn ze erg tevreden over de service van de psychologen. Het liefst zou Jeanette van Rees, hoofd Studentenpsychologen, die wachttijden uit de wereld helpen, maar dat is met de huidige bezetting van 3,8 fte (fulltime eenheid) niet te doen, zegt ze. “Wel hebben we sinds vorig studiejaar een online afsprakensysteem, waarbij gemakkelijk en snel gepland kan worden.”

Faalangst
De voor de hand liggende verklaringen voor de toenemende drukte is  een stijging van het totaal aantal studenten en de toenemende studiedruk. Meest voorkomende klacht is faalangst. Dat is volgens Van Rees ook toe te schrijven aan de leeftijdsfase van studenten. “Zij moeten voor het eerst in hun leven zelf beslissingen nemen. Er komt veel op ze af en het is logisch dat veel studenten dat spannend vinden.”

Tegen faalangst hebben de psychologen speciale trainingen en piekeraars kunnen terecht bij de training Mindfullness, vorig jaar ook drukbezocht. De afstudeertraining was vorig jaar een uitschieter: er draaiden drie groepen, in plaats van twee. Reden van de drukte: de toenmalige plannen voor de langstudeerboete.

Van Rees: “De training is bedoeld om structuur aan te brengen, zodat studenten hun opleiding gemakkelijker tot een goed einde kunnen brengen.” Meer dan de helft van de deelnemers, studenten die in de laatste fase van hun studie in de knel komen, is met succes afgestudeerd. Volgens Van Rees is dat een mooie score. Nu de boete weer is teruggedraaid, zal dat aantal weer wat teruglopen.

ADHD en cultuurverschillen
Een wat minder incidentele tendens is de toename van het aantal internationale studenten dat zich meldt. Vorig jaar was er een opvallende toename van studenten uit China en de voormalige Oostbloklanden zoals Oekraïne en Rusland. “Zij hebben moeite zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Stellen vragen als: ‘kan ik bij een docent binnenlopen als de deur open staat’ en ‘hoe kan ik hier een baan vinden'."

Ook het aantal studenten met een beperking nam toe en dan met name studenten met autisme en ADHD. Van Rees schrijft de toename toe aan de maatschappelijke tendens dat deze twee stoornissen meer bekendheid hebben en eerder worden geconstateerd. Voor studenten met ADHD is er sinds dit studiejaar een trainingsgroep (met tien deelnemers) om ze te helpen met het krijgen van een studieritme en overzicht. Deze groep studenten bleek meer dan anderen problemen met studeren te hebben.

Van Rees verwacht dat studenten ook dit jaar rekening moeten houden met wachttijden en dat het aantal cliënten weer iets gaat stijgen. “En het is nog even afwachten wat het sociale leenstelsel voor gevolgen zal hebben voor het aantal studenten dat zich bij ons meldt.”

Advertentie