Wageningen Universiteit wil niet naar OCW

Als het de Tweede Kamer ligt, verhuizen alle ‘groene’ opleidingen van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs. Maar Wageningen Universiteit wil dat helemaal niet.

Het ministerie van OCW heeft minder verstand van groen onderwijs, vreest Wageningen. Bovendien kost het veel geld om alle systemen aan te passen en zijn de problemen met de bekostiging van het onderwijs er niet mee opgelost. Het makkelijkst zou zijn als EZ gewoon hetzelfde systeem voor de rijksbijdrage gaat hanteren als OCW, denkt de universiteit.

“Wageningen University en Research Centre blijft van mening dat het huidige stelsel de beste uitgangspunten biedt voor het verder optimaliseren van het groene onderwijs en onderzoek”, aldus een verklaring.

Dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie die oproept al het groene onderwijs bij het ministerie van Onderwijs onder te brengen. Volgens de Kamer zou dat de problemen oplossen met de bekostiging: het ministerie EZ compenseert de snelle studentengroei van de groene opleiding niet volledig. OCW doet dat wel.

Volgens de VVD, die de motie aan een meerderheid hielp, valt het wel mee met al die voordelen van het ministerie van EZ. “Vroeger zat er veel inhoudelijke kennis bij het ministerie, maar de laatste jaren is de toegevoegde waarde van de ambtelijke organisatie voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven veel kleiner geworden”, zei Kamerlid Anne-Wil Lucas gisteren in het Wageningse universiteitsblad Resource.

Advertentie