Wageningse bestuurders verdienen nog steeds het meest

De Wageningse universiteitsvoorzitter Aalt Dijkhuizen

De Wageningse universiteitsvoorzitter Aalt Dijkhuizen verdiende vorig jaar opnieuw het meest, op de voet gevolgd door René Smit van de VU en de overige Wageningse bestuurders.

Dat blijkt uit de jaarlijkse grootverdienerslijst van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond. Het salaris van de Wageningse voorzitter Dijkhuizen is weliswaar bevroren, maar toch nam hij in 2011, inclusief bonussen en toelagen, 346.495 euro mee naar huis. Ruim boven de 223 duizend euro die in 2011 als bezoldigingsmaximum voor universiteitsbestuurders gold. Zijn collega-bestuurders Kropff en Breukink staan voor 273.511 en 260.808 euro in de lijst.

Nummer twee van de universitaire veelverdieners is collegevoorzitter René Smit van de Vrije Universiteit (291.900 euro), maar daar komt spoedig verandering in. Zijn salaris wordt in twee jaarlijkse stappen verlaagd. Het contract van VU-rector magnificus Lex Bouter, in 2011 goed voor 252.300 euro, loopt in 2014 af en kan pas dan worden aangepast.

De Utrechtse collegevoorzitter Yvonne van Rooy ontving over het jaar 2011 nog 260.000 euro. Daarmee was ze goed voor een zesde plek. Eind 2011 maakte Van Rooy bekend voor twee jaar bij te tekenen en vrijwillig akkoord te gaan met een verlaging van het salaris tot het nieuwe maximum. In september nam Van Rooy echter afscheid. Ze gaat werken voor de Vereniging van Ziekenhuizen.

Op de lijst van het Onderwijsblad staan ook de meest verdienende hbo-bestuurders, in 2011 aangevoerd door Fontys-voorzitter Marcel Wintels (243.356 euro), gevolgd door Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht (225.129 euro). Dat is ruim boven de bezoldigingsnorm van 194 duizend euro voor hbo- en mbo-bestuurders. Die norm werd echter pas in juni 2011 bekendgemaakt. Tot dan toe leek het erop dat ook hogeschoolbestuurders 223 duizend euro mochten verdienen.

De HBO-raad had het overzicht met veelverdieners al in maart gepubliceerd. Toen werd ook bekend dat Marcel Wintels zijn bezoldiging – salaris en pensioenbijdrage – zou terugbrengen naar het nieuwe maximum als hij zijn arbeidscontract per 1 juni 2012 zou vernieuwen.

De nieuwe Wet normering topinkomens zal van kracht worden als de Eerste Kamer er dinsdag mee instemt. De Algemene Onderwijsbond is echter bang dat de salarissen niet één-twee-drie verlaagd zullen worden: “Lopende contracten worden namelijk nog vier jaar gerespecteerd en daarna volgt nog eens een overgangsperiode van drie jaar.”

Maar sinds enkele jaren kan het ministerie “ondoelmatige” bestedingen van onderwijsinstellingen al wel terugvorderen. Daar vallen ook te hoge salarissen en vergoedingen van nieuwe en opnieuw benoemde bestuurders onder. De AOb erkent dat een aantal salarissen onder die druk verlaagd is of gaat worden. Bestuurders en raden van toezicht die daar niet gevoelig voor zijn, hebben echter een flinke overgangsperiode.

“Wij vrezen dat veel bestuurders de komende zeven jaar nog volop profiteren van geld dat naar de klas zou moeten gaan”, aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher.

Advertentie