Wat is die 700 miljoen in het nieuwe regeerakkoord?

Het is een flinke som geld. Het bedrag staat in de financiële bijlage van het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het wordt niet genoemd in de tekst van het akkoord zelf.

De 700 miljoen euro is onder meer bestemd voor ongebonden onderzoek en ontwikkeling, het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van studentenwelzijn, schakelprogramma’s, kleine studies en de balans tussen eerste en tweede geldstroom (rechtstreekse en indirecte financiering van de wetenschap).

Nieuw fonds
De universiteiten rekenen het geld naar zich toe, blijkt uit hun persbericht. Ze zijn er blij mee, want het bedrag komt boven op het nieuwe fonds voor onderzoek en wetenschap (vijf miljard euro in tien jaar).

Maar de 700 miljoen is ook bestemd voor ‘arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen’, kleinschalig vakonderwijs en de komst van een techniekhavo. Werkdruk is er in het hele onderwijs. Het mbo en hbo tellen bovendien meer studenten en meer beroepsopleidingen dan het wo. Het is afwachten hoe het geld verdeeld wordt.

D66 noemt die 700 miljoen euro een investering in hoger onderwijs en onderzoek, blijkt uit een persbericht, en dat is een van de coalitiepartijen. Dus het geld zal inderdaad wel grotendeels naar het hoger onderwijs gaan.

Hoe dan ook reageren de universiteiten enthousiast op het nieuwe regeerakkoord. “Goed nieuws voor studenten en medewerkers dat het nieuwe kabinet gehoor geeft aan onze oproep om flink te investeren”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging UNL. “Dit akkoord lijkt universiteiten en umc’s de ruimte te bieden om de basis weer op orde te brengen.”

Afwachtende hogescholen
De Vereniging Hogescholen is afwachtend. Voorzitter Maurice Limmen spreekt van ambitieuze plannen. “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd.”

Het is bijvoorbeeld niet helder hoeveel geld het kabinet aan het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen wil uitgeven. De hogescholen willen hun lectoraten uitbreiden en meer toegepast onderzoek gaan doen en hopen op financiële steun.

Ook de uitgaven aan omscholing en bijscholing lijken beperkt, vinden de hogescholen, al wil het kabinet in totaal 500 miljoen euro voor een ‘leven lang leren’ beschikbaar stellen tot en met 2026. In het nieuwe coalitieakkoord zelf staat: “Ook bevorderen we permanente scholing via leerrechten.”

Basisbeurs zonder korting budget
Zowel de universiteiten als de hogescholen zijn blij dat de komst van een nieuwe basisbeurs geen gevolgen heeft voor het budget van het hoger onderwijs. De extra overheidsuitgaven aan het hoger onderwijs, die gekoppeld waren aan het schrappen van de basisbeurs, blijven behouden.

Advertentie