Raad van State vraagt zich af

Wat hebben studenten straks nog te zeggen over basisbeursmiljoenen?

Foto 123rf

Onder de noemer ‘kwaliteitsbekostiging’ krijgt het hoger onderwijs honderden miljoenen euro’s die onder meer in overleg met de medezeggenschap aan de kwaliteit van het onderwijs moeten worden besteed. Het geld werd in de volksmond ook de basisbeursmiljoenen genoemd.

Want dat was ooit de ruil: studenten verliezen hun basisbeurs, maar daar staat grotere zeggenschap over de besteding van de opbrengsten tegenover. Het extra geld zou tot beter onderwijs moeten leiden.

Nu is de basisbeurs terug. Het extra geld voor het hoger onderwijs blijft wel behouden, maar het kabinet wil de voorwaarden aan de besteding weer schrappen. Dat staat in een wetsvoorstel waarover de Raad van State deze week advies uitbracht.

Vraagtekens
De raad plaatst vraagtekens. Volgens het kabinet heeft de kwaliteitsbekostiging immers gewerkt. Het gesprek over de kwaliteitsplannen heeft de betrokkenheid van personeel en studenten bevorderd. Waarom komt er dan een einde aan?

Het kabinet noemt de ‘regeldruk’ als argument en meent bovendien dat de onderwijsinstellingen vertrouwen hebben verdiend. De betrokkenheid van studenten en medewerkers zou via de medezeggenschap heus wel overeind blijven.

Alsnog helderheid
Maar hoe dan? De Raad van State wil “alsnog helderheid” over de rol van de medezeggenschap bij de kwaliteitsinvesteringen van de onderwijsinstellingen, staat in het advies.

In elk geval moet er een goede evaluatie van de kwaliteitsbekostiging komen, vindt de raad. Kijk naar de voor- en nadelen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs, zeggen de adviseurs, want dat helpt als je in de toekomst “alternatieve vormen van bekostiging” gaat overwegen.

Het advies is al openbaar, maar het wetsvoorstel zelf is nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet kan het wetsvoorstel nog aanpassen of de onderbouwing verbeteren.

Advertentie