Weer 32 Europese beurzen voor Nederland

Maarten Kleinhans is een van de ontvangers van een ERC Consolidator Grant. Hier zie je Kleinhans bij een stroomgoot, waarmee hij rivieren kan nabootsen. Foto: UU

De zogeheten consolidator grants zijn gemiddeld 1,9 miljoen euro waard, maar kunnen oplopen tot 2,75 miljoen euro. Het idee achter deze beurzen is dat wetenschappers halverwege hun loopbaan de kans krijgen om de positie van hun onderzoeksgroep te verstevigen. In totaal verdeelt de European Research Council 713 miljoen euro.

Slechts drie grote landen scoren beter dan Nederland: Groot-Brittannië (86 toekenningen), Duitsland (66) en Frankrijk (53). Spanje en Nederland delen de vierde plaats in de wedloop om de beurzen.

Verreweg de meeste gelauwerde onderzoekers verblijven al in Nederland, blijkt uit de statistieken die de ERC heeft verspreid. Slechts één van hen verhuist met zijn beurs naar Nederland. Datzelfde geldt overigens voor koploper Groot-Brittannië: er zijn nauwelijks onderzoekers die hun geld meenemen naar een ander land.

In totaal hebben 21 Nederlanders een beurs gekregen. Drie van hen besteden die in een ander Europees land. Daarmee staan de Nederlanders zesde: Duitsers slepen veruit de meeste beurzen in de wacht (69), op afstand gevolgd door Fransen (44) en Britten (37). Ook Spanjaarden (33) en Italianen (29) blijven de Nederlanders voor.

Van alle aanvragen is vijftien procent gehonoreerd, aldus de ERC. Vrouwen waren net iets succesvoller in de aanvraag dan mannen, maar het scheelt niet veel. Alleen dienen minder vrouwen een aanvraag in: uiteindelijk gaat slechts 28 procent van de beurzen naar een vrouw.


Universiteit Utrecht: vijf ERC Consolidator Grant-laureauten

Hugo de Jong, Petra de Jongh, Maarten Kleinhans, Jos Malda en Sandra Ponzanesi krijgen elk een ERC Consolidator Grant van maximaal 2 miljoen euro die hen in staat stelt hun eigen onderzoeksgroep te versterken. Lees hieronder waar ze onderzoek naar doen (bron: UU).

3D-beelden voor operaties 
Dr. Hugo de Jong, Radiologie, faculteit Geneeskunde, UMC Utrecht
Hugo de Jong probeert driedimensionale beelden van patiënten te maken gebaseerd op verschillende soorten scans. Dankzij moleculaire beeldvorming gecombineerd met röntgenbeelden, de hybride systemen zoals PET/CT, is het heel veel makkelijker geworden om allerlei diagnoses te stellen. Ook beeldgestuurde ingrepen kunnen mogelijk profiteren van hybride beelden, maar dit is technisch nog niet mogelijk. Met zijn huidige onderzoek maakt De Jong hybride 2D-live-beelden mogelijk. Nu wil hij ook nauwkeurigere 3D-hybride beelden toegankelijk maken voor beeldgestuurde ingrepen. Hiervoor ontwikkelt hij nieuwe, gepatenteerde hardware en software. De toegevoegde waarde voor de behandeling wordt daarna onderzocht in een klinische setting met kankerpatiënten.

Juiste katalysator voor duurzame productieprocessen
Prof. dr. Petra de Jongh, Scheikunde, faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht 
Petra de Jongh doet onderzoek naar katalysatoren voor het duurzaam produceren van brandstoffen, kunststoffen en geneesmiddelen. Katalysatoren zijn stoffen die de omzetting naar het gewenste product versnellen zonder dat ze zelf worden verbruikt. Met driedimensionale modelkatalysatoren wil De Jongh gedetailleerd inzicht krijgen in de relatie tussen samenstelling, structuur en katalytische eigenschappen. Hierdoor kan voor duurzame productieprocessen sneller de juiste katalysator gevonden worden. Ze gaat gebruik maken van modelkatalysatoren die een goed gedefinieerde, vaak regelmatige, structuur in drie dimensies hebben. Meer info

Verloop van riviermondingen voorspellen
Prof. dr. Maarten Kleinhans, Fysische geografie, faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
Maarten Kleinhans gaat zijn onderzoek naar riviermondingen uitbreiden. Met deze impuls kan hij de ecologie, eigenschappen van het onderliggend landschap en humane factoren meenemen in zijn unieke experimenten, om zowel het verleden als de toekomst van het verloop van riviermondingen te kunnen voorspellen.
Riviermondingen zijn ondiepe kustwateren, waarbij de aanvoer van rivierwater en getijdestroming grote drijvende krachten zijn. Daarnaast hebben ecologie en menselijke factoren veel invloed op de vorming van het landschap. Riviermondingen zijn kraamkamers voor schelpdieren en vis, en van grote ecologische waarde. Daarnaast liggen alle grote havens van de wereld in riviermondingen. Het is dus ook belangrijk dat die gebieden goed bevaarbaar zijn en niet overstromen. Meer info. Bekijk ook de video.

Bioprinten en nieuwe gewrichten
Dr. ir. Jos Malda, Orthopedie, faculteiten Geneeskunde (UMC Utrecht) en Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht)
Jos Malda doet onderzoek op het gebied van bioprinten. Daarmee kunnen cellen en materialen op vooraf vastgestelde plaatsen worden neergelegd en levende drie-dimensionale structuren worden gecreëerd. Bioprinting kan wellicht de basis vormen van nieuwe behandelingen van beschadigde en versleten gewrichten. Op dit moment worden die aangepakt met een inert metalen implantaat.
In zijn nieuwe onderzoek gebruikt Malda verschillende bioprinttechnologieën met verschillende combinaties van materialen en levende cellen. Het doel is om regeneratieve implantaten te maken die sterk genoeg zijn om te functioneren in de mechanisch uitdagende omgeving van een gewricht.

Migranten en digitale media
Prof. dr. Sandra Ponzanesi, Genderstudies, faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
Miljoenen migranten komen op legale en illegale wijze de Europese Unie binnen. Anno 2015 staan migrantengemeenschappen door middel van digitale media in contact met elkaar en hun moederland en brengen zo digitale diaspora's tot stand. Zorgen deze digitale technologieën daardoor voor een betere integratie binnen Europa, of juist voor verdere segregatie en een groeiende genderkloof? Deze vraag staat centraal in een onderzoeksproject van Sandra Ponzanesi.

Advertentie