Weer ophef over rector Islamitische Universiteit

Rector Ahmet Akgündüz van de Islamitische Universiteit Rotterdam ligt opnieuw onder vuur, meldt het Algemeen Dagblad. Hij heeft haatdragende uitspraken over Koerden getwitterd. 

Akgündüz vergeleek Koerden met honden en zei te bidden voor helden die de afscheidingsbeweging zouden vernietigen. De rector kwam eerder in opspraak wegens opruiende uitspraken. 

Het AD maakt het overigens een graadje erger en schrijft dat Akgündüz zei te bidden voor de daders van een zelfmoordaanslag op een pro-Koerdische vredesdemonstratie in Ankara, waarbij meer dan honderd doden vielen. Andere media namen dat over. Maar dat klopt niet: zijn tweets zijn van vóór de aanslag. 

Wel twittert hij al jarenlang agressief en politiek, bevestigt de Leidse hoogleraar Turkse talen en culturen Erik-Jan Zürcher. “Hij riep bijvoorbeeld op om niet op homo’s en Armeniërs te stemmen. Hij staat vierkant voor conservatief nationalistische opvattingen en vent die nogal agressief uit. Dit is niet de eerste keer dat hij in opspraak raakt. Kort na de aanslag in Ankara schreef hij dat iedereen de Turkse regering moet steunen om het bloedvergieten te stoppen.” 

De politiek wil dat de accreditaties van de Islamitische Universiteit worden ingetrokken, maar dat kan niet: de opleidingen zijn volgens keurmeester NVAO in orde. Onder verwijzing naar de Islamitische Universiteit wil minister Bussemaker een nieuwe wet doorvoeren die lessen in burgerschap verplicht stelt in het hoger onderwijs. De universiteit staat onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie. 

“Het is heel slecht dat iemand die aan het hoofd van een onderwijsinstelling staat, op internet jarenlang haat zaaiende uitspraken doet”, vindt Zürcher. “Een Nederlandse rector zou niet lang op zijn plek blijven zitten na zulke uitspraken, en welbeschouwd is dit een Nederlandse rector. Maar daarmee heb je nog niet gezegd dat zo’n instelling niet zou mogen bestaan.” 

Er begonnen dit jaar negentig nieuwe studenten aan de imamopleiding, aldus de Islamitische Universiteit. In totaal staan er 208 studenten ingeschreven.

Advertentie