Vandaag is de aftrap van de campagne Wie betaalt de rekening?

Weinig animo van Utrechtse bètastudenten voor campagne ISO en LSVb

Body: 

Vandaag start de landelijke campagne Wie betaalt de rekening? tegen de bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra. Utrechtse bètastudenten lijkt het weinig meer te interesseren.

Vandaag start de landelijke campagne Wie betaalt de rekening? tegen de bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra. Utrechtse bètastudenten lijkt het weinig meer te interesseren.

Studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maken zich ernstige zorgen over de oplopende schulden van studenten. Ook de toegankelijkheid van studies komt in het geding. Met de campagne Wie betaalt de rekening willen het ISO de LSVb de bezuinigingen tegen gaan. In Utrecht lijkt het onderwerp niet te leven onder bètasstudenten. Raar?

"We merken vooral dat studenten hard bezig zijn met het studeren zelf. We zien dat het onderwerp niet zo speelt onder de studenten.” Aan het woord is Casper uit het bestuur van studievereniging A-Eskwadraat. De protestacties waar het ISO  en de LSVb vandaag mee beginnen krijgt geen gehoor van Utrechtse bètastudenten, terwijl zij hard getroffen worden door de maatregelen.

Vette rekening bij meerjarige masters
Het afschaffen van de masterbeurs betekent een dikke rekening voor bètastudenten. Omdat vrijwel alle bètamasters twee jaar duren, komen zij voor de keuze te staan: betalen óf stoppen. Zijlstra wilt dat masterstudenten via een sociaal leenstelsel hun opleiding gaan betalen. “De toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt dan ook beperkt”, zegt Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO. “Studenten zullen niet meer zo snel kiezen voor een meerjarige master.”

Deze zorg heeft het bestuur van A-Eskwadraat ook. “De twijfel bestaat of de instroom zo groot blijft. Studenten zullen eerder stoppen vanwege het gebrek aan geld of toch kiezen voor een andere studie. Datzelfde geldt voor de aanmeldingen van bijvoorbeeld commissies”, zegt Casper. Hij heeft zelf tijdelijk zijn studie stop gezet om plaats te nemen in het bestuur van A-Eskwadraat. De kans is groot dat hij straks ook te maken krijgt met de langstudeerboete. “De bètastudies zijn ook gewoon heel zwaar."

Toekomst in het geding
Dat bètastudenten geen interesse lijken te hebben, ligt volgens Hameleers waarschijnlijk bij de informatievoorziening. “Niet iedereen is bewust van het feit dat de campagne start”, zegt Hameleers. “Daarnaast missen sommige studenten misschien ook het inzicht wat de veranderingen voor hen betekenen in de toekomst. Dat het ook zeker voor hen gevolgen zal hebben. Wanneer je aanklopt bij de bank om een hypotheek aan te vragen, wordt je studieschuld gewoon mee geteld.”

“Wij doen er alles aan om iedereen goed te informeren, maar vragen ons af of het wel zin heeft. Zitten studenten er nog op te wachten?” zegt Casper. Het is voor hem onduidelijk waartegen campagne gevoerd wordt en hij denkt dat de studenten hetzelfde ervaren. “Is het een campagne tegen alle plannen of enkelen er van?” vraagt hij af.

Hameleers geeft aan dat de Wie betaalt de rekening tegen alle plannen is over het hoger onderwijs. Volgens de ISO en de LSVb zijn de studieschulden afgelopen jaren enorm toegenomen en zal dit alleen nog maar meer toenemen als staatssecretaris Zijlstra zijn plannen doorzet. “De gemiddelde schuld van een student is rond de 15.000 euro na het afstuderen. Deze schulden zullen alleen maar meer oplopen”, zegt Hameleers. “De schulden worden alleen maar hoger met een sociaal leenstelsel in de masterfase. Daarentegen neemt de kwaliteit niet toe. De investeringen blijven hetzelfde."

Voor de studenten van de bètastudies aan de Universiteit Utrecht is het deze week ook hertentamenweek. Veel studenten richten zich nu op hun studie en zullen dan ook waarschijnlijk niet bij de slotmanifestatie zijn aankomende vrijdag op de Dam in Amsterdam.

Niet helemaal stil in Utrecht
Toch is het niet helemaal stil rondom Utrechtse studenten. Vidius studentenunie, belangenbehartiger voor alle studenten in Utrecht,  organiseert in het kader van de landelijke campagneweek ook nog een actie. Door middel van kaartjes (gelanceerd in een eerder stadium) proberen zij ook hun stempel te drukken. Volgende week woensdag 21 maart zal Vidius met postzakken richting Den Haag vertrekken en deze zakken aanbieden aan Tweede Kamerleden.

Daarnaast is er diezelfde woensdag nog een landelijk initiatief. “Het is de bedoeling om van Amsterdam naar Den Haag te fietsen. Wanneer je geen ov-reisrecht hebt moet je andere keuzes maken. Óf meer betalen óf gaan fietsen”, zegt Hameleers.

Facebook Twitter Whatsapp Mail