Wel of geen bsa? Minister laat het over aan de universiteiten

Oproep tot bsa-coulance, foto Pixabay

Het zijn onvoorspelbare tijden, en dus krijgen alle hbo-studenten een jaartje uitstel van het bindend studieadvies (bsa). De universiteiten varen een andere koers: zij laten de beslissing over het bsa aan individuele opleidingen of instellingen.

Daar zijn veel wo-studenten het niet mee eens. Vanochtend stuurden acht studentenbonden een ‘bsa-brandbrief’ naar hun universiteitsbesturen. Een online petitie tegen het bsa aan de universiteiten is al meer dan 4.300 keer ondertekend.

Zwaar beroep
Ook oppositiepartij SP is het bsa liever kwijt dan rijk. Daartoe diende Kamerlid Frank Futselaar een motie in. Hij verzoekt de minister “een zwaar beroep te doen” op de universiteiten om het bsa voor het huidige collegejaar alsnog te schrappen.

Minister Van Engelshoven is ook geen groot fan van het bsa, heeft ze eerder laten weten. Maar om er opnieuw met de universiteiten over om de tafel te gaan? Dat ziet ze niet zitten.

Er is immers al uitvoerig over het bsa gesproken bij de voorbereidingen van het nieuwste servicedocument hoger onderwijs, zei ze in de Tweede Kamer. “Ik zie niet in dat hernieuwd overleg daar nog verandering in gaat brengen.”

Bovendien houden de universiteiten volgens haar de vinger aan de pols. Opleidingen die vertraging signaleren, kunnen alsnog coulancemaatregelen nemen. En voor individuele studenten die door de coronacrisis in de problemen komen, is uitstel ook altijd mogelijk.

D66 en GroenLinks richten zich tot universiteiten
Ook D66 en GroenLinks deden een duit in het zakje, al richtten zij zich niet direct tot de minister. In een gezamenlijke motie riepen de twee fracties universiteiten op om dit jaar het bsa “niet onverkort” toe te passen, maar met een aangepaste – lees: minder hoge – norm te komen.

“Daar heb ik geen oordeel over”, reageerde Van Engelshoven, tot enige verwarring van de voorzitter. “Maar goed dat de Kamer in dit opzicht haar opvatting luid en duidelijk laat horen.”

Compensatie
De PvdA deed uit naam van de oppositie nog een nieuwe gooi naar financiële compensatie voor studenten die in coronatijd vertraging oplopen. Is de minister al bereid om daar maatregelen voor te treffen?

Ze heeft het de Kamer inmiddels al een keer of vijf, zes uitgelegd, verzuchtte de minister. Ze wil graag kijken wat er nodig is om vertraagde studenten te compenseren, maar pas als die vertraging zich daadwerkelijk voordoet. “Aan het einde van het studiejaar krijgen we een beeld van hoeveel studenten er later afstuderen.”

De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over de moties.

Tags: coronavirus | bsa

Advertentie