Werkloosheid daalt voor jonge afgestudeerden

De totale werkloosheid is in januari afgenomen tot 3,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren 354 duizend werklozen in de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Vooral jongeren vinden weer vaker een baan.

Dat geldt ook voor de hoogopgeleiden onder hen. Daarover zijn alleen kwartaalcijfers beschikbaar. Na een uitschieter in het derde kwartaal daalde de werkloosheid weer in de maanden oktober, november en december.

Vlak voordat de coronacrisis uitbrak, was de werkloosheid overigens behoorlijk laag, vergeleken met de jaren ervoor.hoppicture1.jpg © HOP. Bron: CBS.

Er zijn meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen tot 25 jaar die werken of werk zoeken: zo’n 150 duizend vrouwen tegenover 100 duizend mannen.

Een baan zoeken verliep in de coronacrisis anders voor de mannen dan voor de vrouwen met een hbo- of wo-diploma. Bij mannen schoot de werkloosheid een jaar geleden zelfs even boven de 13 procent. Voor jonge vrouwen lijkt de crisis inmiddels voorbij: hun werkloosheid is nu even hoog als in 2018 en 2019.hoppicture2.jpg© HOP. Bron: CBS.

Hoogopgeleiden vinden overigens eenvoudig een baan, vergeleken met hun leeftijdsgenoten. Met name het verschil met laagopgeleiden springt in het oog.hoppicture3.jpg© HOP. Bron: CBS.

Tags: arbeidsmarkt

Advertentie