Krapte op de arbeidsmarkt

Werkloosheid onder pas afgestudeerden blijft laag

Universiteitsbibliotheek. Foto: Anthony Donner
Universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Foto: Anthony Donner

De totale werkloosheid in Nederland is eind vorig jaar iets afgenomen: van 3,7 procent in het derde kwartaal naar 3,5 procent in het vierde. Er waren 350 duizend werklozen in de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar.

Hoogopgeleiden
Opleidingsniveau heeft veel invloed op de baankansen. Zo heeft maar 3,4 procent van de hoogopgeleide Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar geen baan, terwijl 7,2 procent van hun laagopgeleide leeftijdsgenoten werkloos is. In voorgaande jaren was dat verschil nog veel groter. De werkloosheid van pas afgestudeerde hoogopgeleiden is door de jaren heen stabiel laag.

©HOP, Bron: CBS

Advertentie