Wetenschappers vinden werkdruk erg hoog

Protest tegen werkdruk bij de opening van het academisch jaar afgelopen najaar

Zes op de tien werknemers aan universiteiten hebben het zo druk dat ze lichamelijke en psychische klachten krijgen. Ze werken door als ze ziek zijn en beknibbelen op hun vrije tijd.

Uit onderzoek van vakbond FNV (pdf) blijkt dat 80 procent van de wetenschappers de werkdruk aan universiteiten hoog of zeer hoog vindt. Dat geldt ook voor de helft van het ondersteunend personeel.

Bovendien neemt de werkdruk de laatste jaren toe, zeggen personeelsleden in een enquête. Ze krijgen te weinig uren voor het onderwijs, er zijn meer studenten dan vroeger en de druk om te publiceren is hoog.

Ruim 2500 respondenten vulden een vragenlijst over de werkdruk in. De helft komt rechtstreeks uit de achterban van de vakbonden. Verder zijn er flyers verspreid om aandacht te vragen voor de enquête.

Driekwart van de respondenten werkt in weekenden of avonden over en kan dit niet compenseren. Van de wetenschappers gaat 70 procent door tijdens vakanties: sommigen een paar dagen, anderen tien of meer dagen in het jaar.

Bijna de helft werkt door bij ziekte omdat de druk zo hoog is. Dat geldt voor zes op de tien wetenschappers en drie op de tien leden van het ondersteunend personeel. Daardoor heeft rond de zestig procent van de werknemers lichamelijke en psychische klachten.

Volgens voorzitter Jan Boersma van vakbond FNV zitten de werknemers in een “enorme spagaat”. Goed onderwijs, goede ondersteuning en goed onderzoek gaan ten koste van henzelf. “Werkgevers moeten die druk echt gaan wegnemen door een realistisch aantal uur te begroten voor taken.”

Ook zouden universiteiten meer vaste contracten moeten bieden, meent de vakbond. Veel medewerkers zijn onzeker over hun toekomst, vooral als ze een tijdelijke aanstelling hebben. Universiteiten zijn te terughoudend, aldus Boersma.

De vakbonden en universiteiten hebben al maandenlang een conflict over de nieuwe cao. De onderhandelingen zitten sinds mei 2016 muurvast. De vakbonden willen afspraken maken over hogere salarissen, vaste aanstellingen en het verlichten van de werkdruk. De universiteiten kregen wel geld van de overheid voor een loonsverhoging en die voerden ze alvast door.

De universiteiten weten wel dat werkdruk een belangrijk onderwerp is voor medewerkers, zegt woordvoerder Bastiaan Verweij. “Een directe oplossing via een one-size-fits-all-benadering is helaas niet voorhanden.” De VSNU wil deze week om tafel met de FNV om onder meer over de uitkomsten van de enquête te praten. “En ze zijn uiteraard onderwerp van gesprek in de cao-onderhandelingen.”

 

Advertentie