Wie winnen de studentenprijzen 2016-2017?

Zes leden van het Physics Challenge-team dat is genomineerd voor een van de studentenprijzen. Foto`s van Kees Rutten.

Voor de prijs voor bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten waren er zes voordrachten. Daarvan zijn er drie genomineerd. Het gaat om:

Utrecht Physics Challenge Team: Deze groep bestaat uit negen studenten Wiskunde en Natuurkunde van studievereniging A-Eskwadraat. Zij organiseerden afgelopen mei een groot publieksevenement op het Domplein. Ook was er een bijeenkomst voor tweehonderd studenten uit binnen- en buitenland in het Academiegebouw.

Roos Ykema: De student Milieu- en Natuurwetenschappen en Rechten zette het Taalles Vluchtelingen Utrecht Team op. Roos verzorgt met vijftig tot zestig taalvrijwilligers, bijna allemaal studenten, taallessen voor vluchtelingen in het asielzoekerscentrum Oog en Al.

Sabine van der Laan en Sophie Merckelbach: De masterstudenten Geneeskunde zijn de drijvende kracht achter de Apollo Society, een internationale studentenorganisatie die verbreding en verdieping van het geneeskundecurriculum nastreeft en ook relevant patiëntgericht onderzoek door studenten wil stimuleren. Inmiddels zijn er ook afdelingen in Singapore en Toronto.

Voor de prijs voor de beste masterscriptie waren er achttien voordrachten. De drie genomineerden zijn:

Amir-Hossein Sadeghi: De student van de Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) slaagde erin om met behulp van laboratoriumtechnieken een model van hartweefsel te maken dat de ziekte hartfibrose kan simuleren. Amir-Hossein heeft inmiddels al zes wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. Hij was ook mede-oprichter van het interdisciplinaire excellentieprogramma Avicenna.

Bas Penning de Vries: De masterstudent Epidemiologie deed onderzoek naar verstoringen en ontbrekende gegevens die in onderzoeken naar de effecten van medische behandelingen kunnen voorkomen. Hij liet zien dat een veelgebruikte methode om hier verantwoord mee om te gaan te wensen overlaat. 

Maarten Bransen: De masterstudent Nanomaterials richtte zich op het verbeteren van de zichtbaarheid van gouden nanostaafjes. Deze staafjes worden onder meer gebruikt bij kankerbehandelingen of bij het toedien van medicijnen op specifieke plaatsen in het lichaam. Maarten laat in zijn scriptie zien hoe de eigenschappen van de staafjes beheerst kunnen worden, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden. 

Afgelopen dinsdag ontvingen rector Bert van der Zwaan en collegelid Anton Pijpers de genomineerden. Tijdens de opening van het Academische Jaar op maandag 4 september 2017 worden de winnaars bekendgemaakt. De studentprijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van 1.500 euro.

Vorig jaar gingen de twee prijzen naar Antoine Steenkamer voor het initiatief Spelendergrijs dat studenten colleges laat geven aan ouderen en naar farmaciestudent Rick Vreman die de Amerikaanse suikerconsumptie aan de kaak stelde.

 

Advertentie