Willen er misschien niet ook andere groepen flexstuderen?

Foto Pixabay

In een kort Kamerdebat wilde de VVD vorige week van minister Dijkgraaf weten waarom het kabinet flexstuderen in 2024 eigenlijk alleen wil invoeren voor bijzonder doelgroepen. Kamerlid Hatte van der Woude vermoedt dat veel meer studenten het interessant vinden. Ze vroeg de minister daarom of hij wilde verkennen hoe groot de behoefte precies is bij ‘reguliere’ bachelor- en masterstudenten. Haar motie van die strekking werd dinsdag vrijwel unaniem aangenomen.

Maar er zijn ook grote bedenkingen tegen flexstuderen, in de Tweede Kamer met name bij GroenLinks en de SP. Het was minister Dijkgraaf in maart niet gelukt om hun zorgen weg te nemen. De partijen blijven bang dat de samenhang in opleidingen verloren gaat als alle studenten straks vakken en studiepunten bijeen mogen sprokkelen. Ze vroegen minister Dijkgraaf om te onderzoeken wat precies de consequenties zouden zijn voor studenten en personeel. Bovendien drongen ze aan op betrokkenheid van de medezeggenschap bij de eventuele invoering. Ook hun twee moties kregen dinsdag brede steun van de Tweede Kamer.

In zijn reactie op de drie moties had Dijkgraaf vorige week al gezegd dat hij het door de VVD gevraagde onderzoek naar een brede invoering van flexstuderen “best nuttig” vond, maar hij waarschuwde ook dat zo’n nieuw systeem voor veel onrust kan zorgen. “Uit de scenarioanalyse uit 2020 bleek dat brede invoering mogelijk grote organisatorische, administratieve en financiële gevolgen heeft voor een instelling. Dat vertaalt zich uiteindelijk ook door naar de docenten, die gemakkelijk overbelast kunnen zijn.”

Ook had hij begrip voor de zorgen van SP en GroenLinks over de samenhang van de opleiding. “Zo’n brede invoering van flexstuderen zal zeker niet bijdragen aan de rust en ruimte die ik graag in het stelsel wil brengen.” Mocht uit de verkenning blijken dat er veel behoefte aan is, “dan is er vooraf zeker een grondig onderzoek nodig”. En dat de medezeggenschap een belangrijke rol moet spelen bij de invoering is wat Dijkgraaf betreft vanzelfsprekend.

Tags: flexstuderen

Advertentie