Wissen studieschuld? Dat was maar een experiment

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat er misschien wel een mol bij studiefinancier DUO werkte: hoe zou het bedrijf Diploma Nederland anders de studieschulden van oud-studenten kunnen laten verdwijnen?

Want dat was een van de diensten die de website naar eigen zeggen al jarenlang aanbood. Je kon er ook voor enkele honderden euro’s diploma’s kopen op alle niveaus. Betalen kon in bitcoins.

Website offline
De website is inmiddels offline en het telefoonnummer is niet bereikbaar. De Telegraaf heeft een van de makers gesproken. Die zegt dat het om een sociaal experiment van 13 studenten ging die wilden onderzoeken hoe de Nederlandse markt op deze vorm van fraude zou reageren. “We hebben ons inziens dus niets strafbaars gedaan.”

De makers zouden zich onveilig voelen door de aandacht van de media. “Andere aanbieders hadden het op ons gemunt”, zegt de woordvoerder tegen de krant. Het initiatief is “in het verkeerde keelgat geschoten”.

Extra controle
De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft een extra controle uitgevoerd en geen ‘onrechtmatige transacties’ gevonden, staat in een verklaring. “DUO heeft een afdeling die zich specifiek bezighoudt met onderzoek naar misbruik en oneigenlijk gebruik en voert op basis van signalen, onder andere uit de media, extra onderzoek uit.”

Tags: duo | studieschuld

Advertentie