Vorig jaar had WOinActie een protestactie bij het academiegebouw. Foto: DUB

WOinActie komt met eigen opening academisch jaar

Body: 

Als protest tegen de plannen van de Commissie-Van Rijn wil WOinActie op 2 september de enige echte opening van het academisch jaar organiseren in Leiden. Het protest moet duidelijk maken dat het verschuiven van geld niet kan zonder schade te berokkenen aan alle wetenschappen.

Met hun actie wil de protestgroep landelijke aandacht krijgen. De alternatieve opening zal daarom in Leiden gehouden worden. Hier in de minister van Onderwijs te gast op de opening van het academisch jaar van de Universiteit Leiden.

Als het aan WOinActie ligt, gaat iedereen naar hun alternatieve opening van het academisch jaar. in plaats van de eigen opening. Bij sommige universiteiten is gevraagd om de eigen opening af te gelasten. De Utrechtse universiteit heeft al laten weten dat niet te doen.

WOinActie heeft het afgelopen jaar vaker protestacties georganiseerd. De beweging komt op voor de belangen van het universitair onderwijs en de verwevenheid met wetenschappelijk onderzoek, dat volgens de actiegroep door de bezuinigingen en een snelle toename van het aantal studenten onder grote druk staat.

In een brief aan de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer laat WOinActie deze week weten bezorgd te zijn over de implementatie van de plannen van de Commissie-Van Rijn. Deze stelt een herverdeling van gelden voor die gunstig uitpakken voor de technische en bèta-opleidingen, maar minder voor de alfa en gamma.

Volgens WOinActie zou zo’n herverdeling van geld heel slecht zijn voor de samenwerking tussen wetenschappen. "Zo bestuderen scheikundigen samen met ethici de consequenties van nieuwe chemische substanties waarvan er jaarlijks duizenden bijkomen. Taalkundigen doen samen met informatici onderzoek naar betere modellen voor taalverwerking in de kunstmatige intelligentie. Neuropsychologen doen samen met biologen en medici onderzoek naar het menselijk brein. En sociologen werken met bouwkundigen aan de ruimtelijke ordening in een dichtbevolkt land als Nederland. WOinActie stelt daarom dat alle wetenschappelijke disciplines adequaat moeten worden gefinancierd om de zo vruchtbare en maatschappelijk zo belangrijke samenwerkingen tussen de wetenschapsgebieden te laten bloeien.”

De beweging vreest dat de implementatie van deze plannen tot een verlies van minimaal 2000 arbeidsplaatsen zal leiden in onder meer de studies als Neerlandistiek, Econometrie, Duits en Huisartsengeneeskunde. Dit zijn juist opleidingen waarvan de afgestudeerden gewild zijn op de arbeidsmarkt.

Daarnaast vreest de actiegroep dat het  beloofde extra geld voor de verbetering van het onderwijs van de kwaliteitsafspraken in geding zal komen door de bezuinigingen. Als er minder geld komt, kan het onderwijs ook niet verbeterd worden.

Vakbonden AOb, VAWO en FNV ondersteunen de actie.

Facebook Twitter Whatsapp Mail