Nauwere samenwerking

Woonbesturen willen grotere stem in ontwikkelingen Utrecht Science Park

Wooncomplex Johanna

De woonbesturen van Casa Confetti, de Bisschoppen, de Cambridgelaan en De Johanna proberen al langer om samen de belangen te behartigen van de bewoners van de verschillende complexen. Desondanks voelen zij zich niet altijd gehoord. Daarom organiseren zij op woensdag 29 mei een groot overleg met de HU, UU, SSH en gemeente om meer inspraak te krijgen over wat er op het science park gebeurt.

DUB sprak met Frenk Out, PhD-student aan de UU en bestuurder bij wooncomplex De Johanna, over de knelpunten die bewoners ervaren en de doelen van de woonbesturen. Zo moet de relatie met de universiteit verbeteren. “De UU is nu voor ons een dichte deur."

Inspraak, communicatie en knelpunten
Volgens de woonbesturen is het leven op het Utrecht Science Park helemaal niet verkeerd, zegt Out. Het wonen op het universiteitsterrein is in de afgelopen jaren een stuk prettiger geworden, onder meer dankzij investeringen in nieuwe gebouwen en in nieuw groen. Maar de vertegenwoordigers van de vier woonbesturen missen geregeld de inspraak vanuit de studenten in ontwikkelingen op het USP. 

“Studenten die op het terrein wonen, zien positieve veranderingen. De verschillende instanties en organisaties doen zeker hun best om studentenwelzijn te verbeteren, maar dat doen ze vaak zonder de bewoners van het USP daarbij te betrekken. En dat terwijl hier wel bijna vierduizend mensen wonen. De studenten vinden het vreemd dat niemand hun mening vraagt. Als direct belanghebbenden willen ze betrokken worden bij de besluitvorming.”

Om de belangen van de studenten kenbaar te maken is het noodzakelijk om contact te hebben met de betrokken partijen, stelt Out. “Goede communicatie met zowel de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht als de gemeente Utrecht is essentieel. Tijdens onze bijeenkomst willen we ons vooral richten op inspraak, organisatie van evenementen, studentwelzijn en de voorzieningen. We merken dat hier de meeste pijn zit. De afgelopen maanden hebben wij als vertegenwoordigers een lijst van knelpunten opgesteld.”

Volgens Out storen bewoners storen zich bijvoorbeeld aan het feit dat er sinds het vertrek van de Primera, geen plaats meer is om pakketten van koeriersdiensten veilig te laten bezorgen. Ook worden bewoners niet betrokken bij en slecht geïnformeerd over evenementen in hun directe omgeving. “Er wordt bijvoorbeeld een marathon georganiseerd, maar er is niet aan gedacht om de bewoners te vertellen waar ze hun straat nog kunnen oversteken.”

Dat bewoners slecht op de hoogte worden gesteld van dit soort evenementen steekt de woonbesturen volgens Out ook omdat de woonbesturen soms moeite hebben om toestemming te krijgen voor wat grotere eigen evenementen.

Relatie met de UU 
Toch is Out niet heel negatief over de relatie met de verschillende organisaties en instellingen met wie de woonbesturen moeten samenwerken. De contacten met de gemeente zijn relatief nieuw maar verlopen positief en de verhoudingen met de SSH zijn sterk aan het verbeteren. Het contact met de beheerders verloopt goed, hoewel zij volgens Out “strikt zijn” bij grotere evenementen. “Als er een paar bewoners klagen, kan dat reden zijn om later niet opnieuw toestemming te geven voor een evenement.” 

Out is nog het minst te spreken over de samenwerking met de Universiteit Utrecht. “De UU is voor ons een dichte deur. Wij hebben heel veel moeite om in contact komen van de juiste personen die gaan over de buitenruimtes. Daarnaast worden we regelmatig genegeerd. Toen we een aanvraag deden om in de Vagant naar het Songfestival te kijken, werd ons vermeld dat het gebouw om 21:30u sluit. Dan wordt het een beetje kort Songfestival.”

In dialoog
Om actief iets te doen aan het gebrek aan inspraak, organiseren de studentenwoonbesturen op 29 mei een bijeenkomst. Hierbij gaan studenten uit de vier verschillende woonflats in gesprek met raadsleden, wethouders en beleidsmakers van de gemeente Utrecht, vertegenwoordigers van de UU en de Hogeschool Utrecht, van de SSH en van welzijnsorganisaties. 

Via stellingen hopen de woonbesturen het verhaal en perspectief van de bewoners onder de aandacht te brengen. Out: “Deze stellingen omvatten knelpunten die de woonbesturen de afgelopen tijd hebben vastgesteld, namelijk: studentenwelzijn, voorzieningen zoals pakketlockers en supermarkten op De Uithof en inspraak over de besluiten op het USP. Met deze bijeenkomst hopen we de lijntjes korter te maken.”

Tijdens deze bijeenkomst zal ook op ludieke wijze het startsein worden gegeven voor een nieuwe samenwerking tussen de woonbesturen door wethouder Oosters, SSH-directeur Rob Donninger en vertegenwoordigers van de UU en de HU. Tevens wordt dan de naam van deze samenwerking bekendgemaakt. De bijeenkomst vindt plaats in het centrum Gezond en Wel (Bolognalaan 101) op het USP op woensdag 29 mei van 19.00 tot 21.30 uur.

Advertentie