Yvonne bedankt; 't afscheid van een collegevoorzitter

Alle gasten kregen maandag tijdens de opening van het academisch jaar een sjaaltje met de welluidende tekst ‘Yvonne bedankt’. Het was, naast erepenningen van provincie, gemeente en universiteit, een van de vele eerbetuigingen aan het adres van scheidend collegevoorzitter Van Rooy van de Universiteit Utrecht.

Je eigen afscheid plannen tijdens de opening van het academisch jaar. Dat heeft Yvonne van Rooy geweten. Als gastvrouw introduceerde ze de sprekers staatssecretaris Halbe Zijlstra en André Knottnerus van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ook mocht ze Willem Hendrik Gispen koninklijk onderscheiden en vier studenten een prijs overhandigen voor hun maatschappelijke verdienste. Daarna stond ze zelf in het middelpunt van de belangstelling als vertrekkend collegevoorzitter; een gast op haar eigen feestje.

Dynamisch
Roel Robbertsen, commissaris van de Koningin in Utrecht, prees Yvonne van Rooy voor haar dynamische karakter en haar ongeëvenaarde enthousiasme, vooral als het gaat om het Utrecht Science Park. Hij herinnerde zich zijn kennismakingsbezoek. Direct werd hij uitgenodigd om in een auto te stappen; Van Rooy wilde hem het Utrecht Science Park laten zien. Natuurlijk wees ze op het belang van een goede infrastructuur, iets waar de provincie een belangrijke rol in speelt. Volgens hem is met de komst van Danone en het RIVM het karakter van het Utrecht Science Park, dankzij Yvonne van Rooy, een stuk krachtiger geworden. “Van Rooy heeft de universiteit en in het kielzog ook de stad en de provincie Utrecht internationaal op de kaart gezet.” Uit dankbaarheid schonk hij Van Rooy de hoogste onderscheiding die de provincie kent, de Provinciale Erepenning.

Universiteitskwartier
Ook Utrechts burgemeester Aleid Wolfsen maakte in zijn ambstperiode kennis met de charmante, doch doelgerichte dadendrang van Yvonne van Rooy. “Ik heb met geen andere organisatie dan de universiteit zoveel samenwerkingscontracten ondertekend”, memoreerde hij. De universiteit en de stad trekken op het gebied van cultuur en kennis samen op, wat goed zichtbaar is in de stad. Als voorbeeld noemde hij het gebied rond de Drift dat tegenwoordig Universiteitskwartier heet. Van Rooy had zich hier buitengewoon sterk voor gemaakt. Wolfsen overhandigde Van Rooy een beeldje en de zilveren stadsmedaille.

Pallas Athene
Emmo Meijer was als voorzitter van de Raad van Toezicht de directe baas van Yvonne van Rooy. Ook hij roemde de groei van het Utrecht Science Park en de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek die de Universiteit Utrecht in de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt. Meijer: “Wij zijn op zoek naar een nieuwe collegevoorzitter. Het profiel daarvoor lijkt op jouw lijf geschreven. Een groter compliment is toch niet denkbaar?” Opnieuw mocht Van Rooy de zilveren UU-penning van verdiensten ontvangen. Deze keer die van de universiteit. In de begeleidende tekst staat: ‘Leidsvrouwe in de geest van Pallas Athene’.

Enorme drive
Rector Bert van der Zwaan moest meteen denken aan de plafondschildering in het Academiegebouw waar Pallas Athene in is vereeuwigd. “Het is in het begin wel even wennen om in de rondborstige Pallas Athene Yvonne van Rooy te zien, maar na enig nadenken is het zeker passend."
Als rector is hij de meest nauwe collega in het College van Bestuur. Hij roemde de brede, op de toekomst gerichte blik van Van Rooy en haar oog voor details. “Yvonne is een vrouw met een enorme drive. Ze is altijd bezig om de universiteit vooruit te helpen. Voor haar kon het dan wel eens teleurstellend zijn dat anderen niet diezelfde instelling hebben.” Van der Zwaan mocht Van Rooy verblijden met een bijzondere eer. De kunstschilder Carla Rodenburg heeft Van Rooy op het doek vereeuwigd. Het schilderij krijgt een plek in het academiegebouw.

Yvonne bedankt
Na de onthulling kwamen de sjaaltjes tevoorschijn. Ook de staatssecretaris zong uit volle borst mee: Yvonne bedankt. Het was Van Rooy zelf die weer overging tot de orde van de dag. Het was tijd voor de cortège van de Domkerk naar de Drift om de Universiteitsbibliotheek Binnenstad officieel te openen. Een laatste taak die dag als collegevoorzitter. Na een gedicht van de dichter Ingmar Heytze, het laten wapperen van drie banieren, het in ontvangst nemen van een speciaal ter gelegenheid van de vernieuwde UB gepresenteerd boek en een receptie op het zonnige binnenplein van de UB, kon het avondprogramma beginnen.

Tijdens een uitgebreid diner stonden nog eens vijf mensen klaar haar toe te spreken, onder wie de collegevoorzitter van de hogeschool Geri Bonhof, VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda en decaan Geesteswetenschappen Wiljan van den Akker. Van de Universitaire Bestuursdienst kreeg Van Rooy een fotokunstwerk van fotograaf Anthony Donner. Het kunstwerk stelt het Utrecht Science Park voor en is geïnspireerd op Vermeers beroemde werk Gezicht op Delft.

Advertentie