Zeker tien bètamedewerkers vertrekken vrijwillig

Tot nu toe hebben tien medewerkers besloten de faculteit Bètawetenschappen te verlaten met een vrijwillig vertrekregeling. Faculteitsdirecteur Klaas Druijf is tevreden.

“Best succesvol”, zo betitelde directeur Bètawetenschappen maandag in de raadsvergadering de facultaire regeling die negentig medewerkers in staat stelt de universiteit te verlaten met een bedrag van maximaal 13 maandsalarissen. Volgens Druijf staat op dit moment vast dat zo’n 10 medewerkers gebruik gaan maken van de regeling die sinds afgelopen januari van kracht is.

De overige betrokken medewerkers hebben nog tot eind april om te beslissen of ze ingaan op het aanbod. Na die vier maanden zal het faculteitsbestuur besluiten of, en zo ja waar en in welke mate, reorganisatietrajecten noodzakelijk zijn. Tussen mei en september bestaat nog steeds de mogelijkheid om met een vergoeding te vertrekken, deze wordt echter stapsgewijs met 15 procent verlaagd.

Het openstellen van de Regeling Vrijwillige Mobiliteit past in het streven van de faculteit om de personele lasten voor 2015 met ongeveer 6 miljoen terug te brengen. De faculteit heeft hierover afspraken gemaakt met het universiteitsbestuur in het kader van het convenant dat beide partijen afsloten.

Druijf durft geen voorspellingen te doen over het aantal mensen dat zich de komende periode nog gaat melden. “Ik weet dat er her en der druk gesolliciteerd wordt. Als iemand een andere baan vindt, mag hij of zij van ons aanbod gebruik maken. Dat hoort er ook bij.”

 

 

Advertentie