Zes bewoners SSH-stadspanden weigeren campuscontract

Zes bewoners van SSH-stadspanden stevenen af op een juridisch conflict met de SSH. Zij weigeren het campuscontract te ondertekenen of te vertrekken uit hun kamer omdat ze geen student meer zijn.

De zes woonden al in een SSH-stadspand toen het campuscontract voor nieuwe bewoners werd ingevoerd in september 2007. Zij tekenden destijds een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, en gaan nu niet akkoord met het verzoek van de SSH: verlaat de kamer als je geen student meer bent, of teken de campusclausule die bepaalt dat bewoners binnen een jaar na het beëindigen van de studie moeten vertrekken uit de woning.

Daarnaast is de SSH nog in gesprek met tien bewoners die door omstandigheden hun woonruimte nog niet verlaten hebben, vertelt een woordvoerder van de SSH. Samen met de weigeraars zijn dit de laatste bewoners uit de lichting van voor september 2007.

De SSH stuurt een dagvaarding naar de bewoners die het campuscontract weigeren, aldus de SSH. Dit gebeurde al eerder met een aantal bewoners van de Cambridgelaan. Die bewoners verloren de rechtszaak uiteindelijk.

Bovenstaande zaken betreffen bewoners van Stadspanden type 1. Dit zijn de SSH-panden waarbij bewoners voor huurtoeslag in aanmerking komen. Bij de Stadspanden type 2 (geen huurtoeslag, kamers zijn ingericht op meer zelfstandigheid) wordt pas vanaf oktober 2014 het campuscontract gehandhaafd.

Vanaf 2006 is de SSH begonnen met de invoer van de campusclausule, eerst voor bewoners van de Cambridgelaan, en later voor andere complexen en panden. Met deze clausule wil de SSH de doorstroom in studentenkamers bevorderen, en voorkomen dat bewoners na hun studie tot in lengte van dagen blijven hangen op hun kamer.

In talloze SSH-kamers zitten nog bewoners die een huurcontract tekenden vóór de invoer van het campuscontract. Die bewoners hebben destijds een huurcontract getekend zonder verplichting om te vertrekken na hun studie.

In de SSH-stadspanden zaten in juli 2011 154 bewoners die nog zo’n oud huurcontract hebben. Op dat moment stuurde de SSH naar deze bewoners het verzoek om het campuscontract te ondertekenen. Ruim 130 van deze bewoners hebben dat inmiddels gedaan, of zijn verhuisd naar een andere woonruimte.

Het IBB en het Tuindorp West Complex zijn als volgende aan de beurt. Bewoners die daar vóór september 2010 kwamen wonen krijgen in oktober het verzoek om de campusclausule te ondertekenen. Volgens de SSH betreft het hier circa 1400 studenten.

Advertentie