Zeven koninklijke onderscheidingen voor UU’ers

Het heeft de koning behaagd om zes medewerkers van de Universiteit Utrecht te ridderen. Ria van der Lecq, Bert Weckhuysen, Jozien Bensing, Peter van Buuren, Frits Broeyer en Ed Spruijt hebben sinds vrijdag allemaal een (nieuw) lintje. Update 29 april: zevende lintje naar voorzitter Raad van Toezicht Emmo Meijer.

Filosofe Ria van der Lecq is sinds vorige week Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Van der Lecq stond aan de wieg van de opleiding Liberal Arts & Sciences. Eerder werd zij door de UU al benoemd tot één van de eerste acht Teaching Fellows.

Hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse Bert Weckhuysen ontving in 2013 de Spinozapremie en is nu geridderd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij wordt beloond voor zijn katalyse-onderzoek dat fundamenteel van aard is maar dat in de toekomst tot maatschappelijk relevante toepassingen leidt. In zijn werk staat duurzaamheid centraal.

Professor Jozien Bensing van Sociale Wetenschappen werd eerder dit voorjaar al benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze kreeg haar lintje toen ze met emeritaat ging. Sinds 2004 was Bensing al Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De ‘promotie’ heeft te maken met het binnenslepen van de Spinozapremie. Bensing kreeg de hoogste Nederlandse wetenschapsprijs vanwege haar onderzoek naar de communicatie tussen artsen en patiënten.

Echtscheidingsonderzoeker Ed Spruijt, die onlangs met pensioen ging, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De sociaal wetenschapper pleitte naar aanleiding van zijn onderzoek voor grootschalige voorlichting aan ouders en kinderen over de gevolgen van een echtscheiding.

Hoogleraar Bestuursrecht Peter van Buuren van de faculteit Rebo is geridderd. Zijn lintje is aangevraagd door de Raad van State waarvan hij sinds 1999 lid is. Hij is nu officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook voormalig hoofddocent Kerkgeschiedenis Frits Broeyer is nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Binnen de UU spande hij zich in om de herinnering aan de Tweede Oorlog levend te houden. Hij schreef onder meer het boek Het Utrechtse universitaire verzet. ‘Heb je Kafka gelezen?’ 1940-1945 dat later deze week besproken wordt op DUB.

De lintjes zijn vrijdag opgespeld door de burgemeester van de woonplaats. Het is mogelijk dat er nog meer UU'ers zijn geridderd, maar die zijn (nog) niet bij ons bekend. Tot 2014 mochten de door de universiteit voorgedragen medewerkers worden geridderd door de collegevoorzitter in het Akademiegebouw. 

Update: een zevende lintje
Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht, Emmo Meijer, ontving een koninklijke onderscheiding. Minister Henk Kamp speldde hem de versierselen op behorend bij de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. Na een lange loopbaan bij DSM en Unilever werd Meijer in 2011, tot vorig jaar, Corporate Director R&D van FrieslandCampina. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar bio-organische chemie bij de TU Eindhoven, waarmee de Universiteit Utrecht een strategische alliantie vormt. Tevens is hij onder meer directeur/lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, voorzitter van het Top Institute Food and Nutrition, voorzitter van het TKI Agri&Food, lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en lid van de Raad van Bestuur van de KU Leuven.

Advertentie