Zeven nieuwe ‘ridders’ aan de Universiteit Utrecht

Zeven hoogleraren van de Universiteit Utrecht zijn vandaag Koninklijk onderscheiden in hun woonplaats. Zo mag decaan Henk Kummeling zich nu Officier in de orde van Oranje Nassau noemen en is hoogleraar Bernard de Wit Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.

De zeven van Utrecht zijn de hoogleraren Arie Buijs (economie), Orlanda Lie en Maarten Prak (geschiedenis), Sierd Cloetingh (aardwetenschappen), Bernard de Wit (natuurkunde), Henk Kummeling (rechtsgeleerdheid) en emeritus Harrie Eijkelhof (wiskunde).

Dit jaar worden de versierselen van de Koninklijke onderscheidingen niet meer opgespeld door een lid van het College van Bestuur van de universiteit in het Academiegebouw. De decorandi hebben hun lintje gekregen uit handen van de burgemeester. In Utrecht gebeurde dit vanochtend in de Stadsschouwburg. Op 14 mei geeft de Universiteit Utrecht voor de zeven hoogleraren een receptie in het Academiegebouw waar collegevoorzitter Marjan Oudeman hen zal toespreken.


De nieuwe UU-ridders zijn:

1: Sierd Cloetingh (63) is nu Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Sierd Cloetingh is sinds 1988 hoogleraar Tektonie en werkt sinds januari 2012 in Utrecht. Daarvoor was hij verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de TU Delft.

Waarom verdient hij volgens de koning een lintje?
Cloetingh behoort met zijn ruim 300 wetenschappelijke publicaties, met name over het ontstaan en de evolutie van sedimentaire bekkens, tot de absolute wereldtop van de tektoniek. Hij ontving eredoctoraten van Boekarest, Rennes, Salzburg en Potsdam, is lid van de KNAW en als enige Nederlander van de European Research Council. De Utrechter zit in de redactie van twaalf internationale, wetenschappelijke tijdschriften en staat aan de basis van het grootste Europese aardwetenschappelijke programma waarin zestig jonge onderzoekers, promovendi en postdocs samenwerken, het TOPO-Europe.

Ten slotte bekleedt en bekleedde hijvooraanstaande bestuursfuncties, onder meer bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen waar hij in 2006 benoemd is tot Akademiehoogleraar. Voorts is hij al 5 jaar vicevoorzitter van de Academia Europaea, de Europese tegenhanger van de KNAW.

2: Bernard de Wit is nu Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Bernard de Wit is hoogleraar Theoretische Natuurkunde.

Waarom verdient hij volgens de koning een lintje?
  
De theoretisch fysicus De Wit staat te boek als groot wetenschapper en bestuurder, maar ook als inspirator voor jonge wetenschappers en studenten. Hij was gasthoogleraar aan diverse instellingen en zijn omvangrijke wetenschappelijk werk op gebied van supergravitatie en zwarte gaten is wereldvermaard. Op bestuurlijk gebied was prof. De Wit onder meer actief binnen de KNAW, bij de stichting fundamenteel onderzoek der materie FOM en bij het Nikhef.

3: Arie Buijs is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Arie
Buijs is hoogleraar bij de Utrecht School of Economics

Waarom verdient hij volgens de koning een lintje?
Arie Buijs is het gezicht van het ondernemerschaponderwijs in Utrecht. Want, hoewel begonnen als docent Statistiek, heeft hij de focus in toenemende mate verlegd naar business-onderwijs. Veel van wat de Universiteit Utrecht momenteel op dat gebied in huis heeft, is door Buijs in gang gezet. Daaronder valt regulier onderwijs, maar ook honour classes of Summer School-cursussen. Ook de incubator UtrechtInc, die startups faciliteert, komt voor een groot deel uit zijn koker. In 2011 stond hij aan de wieg van het Utrecht Centre for Entrepeneurship voor universiteit, hogeschool en Universitair Medisch Centrum.

4: Harrie Eijkelhof (67) is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Harrie Eijkelhof is natuurkundige en onderwijsonderzoeker en ging in 2011 met emeritaat.

Waarom verdient hij volgens de koning een lintje?
Eijkelhof is de drijvende kracht geweest achter de verbetering van het onderwijs in natuur en techniek, zowel in het voortgezet onderwijs als aan de universiteit. Hij was nauw betrokken bij het vormgeven van het bachelor-mastermodel en speelde een cruciale rol in het ontwikkelen van het Junior College, dat helpt de overstap van middelbaar naar hoger onderwijs te versoepelen en dat tegelijk de belangstelling van studiekiezers voor een bètastudie moet stimuleren. Voorts speelde  Eijkelhof een grote rol in het ontwikkelen van het Centre of Excellence in University Teaching dat de professionalisering van het universitair onderwijzend personeel beoogt te bevorderen.

Hoewel hij met emeritaat is, bleef hij betrokken bij zijn vakgebied. Hij is de drijvende kracht achter de omvorming van het Freudenthal-Instuut voor didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (Flsme), een onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht dat de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde, natuurwetenschappen en informatica bevordert. Eijkelhof zorgde ervoor dat het instituut wereldwijd wordt gezien als het kenniscentrum op het gebied van onderwijs in de natuurwetenschappen en wiskunde.

5: Maarten Prak (59) is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis en onlangs nog uitgeroepen tot Docent van het Jaar. Hij zit in het buitenland en krijgt zijn lintje op een ander moment uitgereikt.

Waarom verdient hij volgens de koning een lintje?
Maarten Prak is sinds 1992 hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek naar het leven in Europese steden (vooral Nederlandse) in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Prak is binnen dit onderzoeksveld een internationaal erkende autoriteit die vele publicaties op zijn naam heeft staan, waaronder standaardwerken die ook door niet-historici worden gelezen. Hij gaf het vakgebied nieuwe impulsen en droeg bij tot de popularisering van historisch onderzoek zoals voor het televisieserie De Gouden Eeuw
Daarnaast bekleedde en bekleedt hij talrijke vooraanstaande bestuursfuncties, zowel op wetenschappelijk gebied, bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, als daarbuiten.

6: Henk Kummeling is nu  Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Henk Kummeling is hoogleraar Staatsbestuursrecht en decaan van de faculteit Recht, Economie en Bestuur & Organisatie

Waarom verdient hij volgens de koning een lintje?
Hij heeft zich ingespannen om het Utrechtse universitaire onderwijs en de studenten-tevredenheid daarover te verbeteren. Hij was voorzitter van de Adviescommissie Kwaliteitszorg Onderwijs en stond in die hoedanigheid aan de basis van het Bachelor-Mastermodel. Tevens was hij een founding father van het Utrecht Law College, een nieuwe vorm van honours-onderwijs. Als decaan heeft hij de faculteit door moeilijke periodes van reorganisaties weten te loodsen. In maatschappelijk opzicht heeft prof. Kummeling zich verdienstelijk gemaakt als voorzitter van de Kiesraad, een adviesorgaan van regering en parlement.

7: Orlanda Lie is nu Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Orlanda Lie is hoogleraar Middeleeuwse Cultuur.

Waarom verdient zij volgens de koning een lintje?
Orlanda Lie wist de Middelnederlandse letterkunde een internationaal aanzien te bezorgen. In haar onderzoek richt zij zich vooral op de zogeheten ‘Artes-literatuur’, middeleeuwse instructieve teksten in de volkstaal over bijvoorbeeld de kosmos, de kookkunst, het vrouwenlichaam of magie. In 1996 werd prof. Lie verkozen tot docent van het jaar, omdat zij, volgens haar studenten, zo goed de relatie wist te leggen tussen verleden en heden. Tot medio vorig jaar was zij aan het University College Utrecht ‘Head of the Department of Humanities’.

 

Advertentie