Zingeving in huiskamersfeer bij nieuwe studentenvereniging Vita Optima

Foto: Pim Polak

“Wij zijn niet zomaar een gezelligheidsvereniging”, vertelt Pim Polak, voorzitter van Vita Optima. “We zijn een levensbeschouwelijke studentenvereniging die met thema’s als zingeving en spiritualiteit aan de slag gaan, maar we zijn niet per definitie religieus.” Pim legt uit dat Vita Optima ‘het optimale leven’ betekent. “Wij streven naar een zinvol leven waarbij alles in balans is en hopen studenten te kunnen inspireren hun leven zo vorm te geven.”

Pim had tijdens zijn studietijd behoefte aan een studentenvereniging waar plek zou zijn voor diepere gesprekken en zingeving over het leven. “Zo'n vereniging was er niet en ik denk dat er genoeg studenten zijn die net als ik behoefte hebben aan verdieping. We hebben daarom Vita Optima opgericht, om zo een platform te creëren voor studenten die hun leuke studententijd ook aan zingeving willen besteden”, legt Pim uit.

De enige eis die Vita Optima stelt aan haar leden, is dat ze studeren. “We zijn er voor alle Utrechtse studenten die bezig willen zijn met de zin van het leven,” vertelt Pim over de vereniging. Vita Optima heeft erkenning aangevraagd bij de Universiteit Utrecht, waardoor ze onder andere voor de opening van het academische jaar worden uitgenodigd. Daardoor moet de vereniging voldoen aan de zogeheten 80-procentnorm. Dat betekent dat 80 procent van haar leden moet studeren aan de Hogeschool Utrecht of de Universiteit Utrecht. Daar wil Pim wel nog wat aan toevoegen: “als je afgelopen zomer bent afgestudeerd en nog een jaartje wilt meedoen met onze vereniging kan dat eventueel ook.”

Vita Optima heeft nu elke maandag een verenigingsavond in een werfkelder aan de Kromme Nieuwegracht 90. Tijdens die avonden gaan we aan de slag met meditatie en mindfulness, maar een thema over toekomstdromen zou ook een onderwerp van gesprek kunnen zijn. De vereniging streeft ernaar om tijdens de maandagbijeenkomsten een spreker iets te laten vertellen over zingevingsthema’s, om daarna met elkaar in gesprek te gaan. “Op de lange termijn willen we ook symposia en open avonden organiseren voor mensen van buiten de vereniging”, vertelt Pim uit.

Met de voorbereidingen is het vijfkoppige bestuur van Vita Optima ongeveer een jaar bezig geweest. “Het eerste halfjaar hebben we vooral aan onze visie gewerkt en in het tweede halfjaar waren we bezig met de praktische organisatie, zoals het schrijven van een beleidsplan en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.” Nu dat allemaal achter de rug is, mogen ze zich officieel een studentenvereniging noemen.

Omdat ze zo jong is, heeft de vereniging nog maar een beperkt aantal leden. Er zijn nu een stuk of 20 mensen betrokken bij Vita Optima, van wie er ongeveer 10 aanwezig zijn op de verenigingsavonden. Pim vindt een streven naar 100 of 200 leden een mooi doel. “We denken dat we door het klein houden van onze vereniging, we het huiskamergevoel van nu kunnen behouden. Aan de andere kant hebben we Vita Optima opgericht omdat we geloven dat er meer studenten zijn die behoefte hebben aan zingeving en diepgang, voor hen willen we bestaan. We moeten een balans tussen de sfeer en het aantal leden zien te vinden.”

Heb je interesse in de vereniging? Surf dan naar www.vitaoptimautrecht.nl voor meer informatie.

Advertentie