Zo erg was mijn fraude toch niet?

Een Leidse studente politicologie fraudeerde met de inschrijving voor een tentamen, maar ze werd betrapt. Nu mag ze een half jaar niet meedoen aan toetsen en examens.

Tieners doen het wel eens als ze naar een feest willen waar ze te jong voor zijn: een getalletje aanpassen op hun identiteitsbewijs. Zoiets deed een eerstejaars studente politicologie ook toen ze een tentamen wilde maken waar ze zich te laat voor had ingeschreven: ze vervalste het screenshot van haar aanmelding.

De Universiteit Leiden betrapte haar en kon er niet om lachen. De studente mocht een half jaar niet meedoen aan tentamens. Zij vond de straf veel te zwaar en stapte naar de rechter.

Als een student fraudeert, kan een onderwijsinstelling hem of haar een tijdje uitsluiten van tentamens of laten zakken. Maar meestal gaat het dan om plagiaat, voorzeggen of spiekbriefjes. Mag je dit soort inschrijffraude even zwaar bestraffen?

De studente ontkende bij de rechter dat ze gefraudeerd had en sprak van een “ongelukkige samenloop van omstandigheden”. Maar de rechter van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs denkt er anders over. De universiteit heeft het volste recht om zulke fraude te bestraffen.

Want fraude is fraude, stelde de universiteit in de rechtszaak. En die wordt, “in welke vorm of omvang dan ook, binnen een academische omgeving niet getolereerd”.

Advertentie