Zoektocht naar nieuwe collegevoorzitter is gestart

De nieuwe collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht moet bij voorkeur bestuurlijke ervaring hebben binnen een universiteit en bekend zijn met de wetenschappelijke wereld. Bovendien is hij/zij bij voorkeur een vrouw.

Vandaag verscheen het profiel voor de nieuwe collegevoorzitter op de site van de UU en in een advertentie in NRC Handelsblad. Opvallend is dat in het profiel de nadruk gelegd wordt op bekendheid met de universitaire wereld en de wetenschap. Daarnaast moet hij/zij de universiteit internationaal kunnen representeren en staat hij/zij voor het belang van de universiteit in de samenleving.

Bij de vorige zoektocht is gekozen voor iemand uit het bedrijfsleven die minder ervaring had met het reilen en zeilen van de universiteit. Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht zei toen: “Wij hebben gezocht naar iemand van buiten het hoger onderwijs zelf, die een goede aanvulling is op de bestaande collegeleden en met externe ogen naar de universiteit kan kijken.” Dat idee is in dit profiel losgelaten.

Andere eisen voor de nieuwe collegevoorzitter zijn dat hij/zij uitstekend communiceert, transparant opereert, bindt en verbindt en resultaatgericht is. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat je als collegevoorzitter van een universiteit al snel onder vuur komt te liggen, bijvoorbeeld wanneer het declareren onvoldoende transparant gebeurt.

De zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter is nodig omdat de huidige voorzitter Marjan Oudeman eind vorig jaar bekend maakte dat ze haar eerste termijn niet zal verlengen en in juni zal vertrekken. Zij gaf aan dat de discussies in de media over haar declaraties een rol hebben gespeeld bij het besluit de termijn niet te verlengen. Ook heeft ze zeker in het begin last gehad van het cultuurverschil tussen het bedrijfsleven en de universiteit.

Het is de vraag in hoeverre de angst voor reputatieschade een hindernis zal zijn bij het vinden van een geschikte kandidaat. De Nijmeegse collegevoorzitter Gerard Meijer waarschuwde bij zijn vertrek in een interview met de Volkskrant voor een leegloop van universitaire bestuurders. Volgens hem is er te weinig politieke rugdekking, bijvoorbeeld als je ziet hoe de politiek heeft gereageerd op de onrust in 2015 aan de Universiteit van Amsterdam. Bestuurders worden volgens hem te makkelijk weggezet als plucheplakkers en graaiers.

De universiteit heeft het headhuntersbureau Van der Kruijs ingehuurd om te helpen bij het zoeken naar een nieuwe collegevoorzitter. Het bureau is gespecialiseerd in het zoeken van bestuurders voor openbaar bestuur. De Raad van Toezicht hoopt dat bij de opening van het academisch jaar duidelijk is wie de nieuwe voorzitter is en wanneer hij/zij zal beginnen. 

Advertentie