Foto: Hans van Leeuwen

Zonnepanelen op Wiskundegebouw

Body: 

De universiteit kan binnenkort een lagere energierekening tegemoet zien. Toch zijn de zonnepanelen die op het gebouw van Wiskunde geplaatst worden in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

De universiteit kan binnenkort een lagere energierekening tegemoet zien. Toch zijn de zonnepanelen die op het gebouw van Wiskunde geplaatst worden in eerste instantie bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek.

Werklieden begonnen donderdagmiddag met het aanbrengen van de installatie waarop de zonnepanelen bevestigd worden. De panelen zelf worden waarschijnlijk volgende week bevestigd.

Zonnecel-onderzoeker Wilfried van Sark gaat met de proefopstelling ‘Utrecht photovoltaic outdoor test facility (UPOT)’ onderzoeken welke zonnepanelen de beste opbrengst geven in het Nederlandse weer. Hij vergelijkt daarvoor 24 soorten panelen van negen fabrikanten. Het totale oppervlak van de installatie is 30 m2.

Van Sark is vooral geïnteresseerd in de gevoeligheid die de panelen vertonen voor verschillende soorten zonlicht. “De kleur van het zonlicht verandert gedurende een dag, die is ’s ochtends anders dan ’s middags en ‘s avonds. Dat heeft gevolgen voor de opbrengst van een zonnecel. Ook de ontwikkeling van de wolken is van invloed.”

Volgens de onderzoeker denkt de industrie al aan zonnepanelen met meerdere lagen. Als elk van die lagen de grootste gevoeligheid vertoont bij andere kleuren, kan de energie-opbrengst verhoogd worden. “Maar dan moet je dus wel weten hoe de kleuren op een specifieke plek veranderen en hoe wolken zich ontwikkelen. In Spanje is dat weer anders dan in Nederland.”

De Utrechtse onderzoeker werkt in dit onderzoek samen met de Hogeschool Utrecht die op de Oudenoord een soortgelijke maar kleinschaligere installatie heeft staan. “Misschien kunnen we dan zelfs in kaart brengen of opbrengsten zelfs binnen Utrecht verschillen, of hoe die correleren met wolkbewegingen.”

Van Sark gaat er van uit dat hij met het nieuwe project een interessante partner wordt binnen Europese onderzoeksprojecten. “Op verschillende plekken staan meetinstallaties, samen vormen die een netwerk, waarvan de Utrechtse installatie ook onderdeel kan uitmaken. Ik wil me zeker gaan richten op internationale projecten die van dat netwerk gebruik maken zodat Europabreed opbrengsten kunnen worden vergeleken.”

Ook studenten profiteren van de nieuwe installatie, verwacht Van Sark. In eerste instantie denkt hij aan masteronderzoeken, maar op termijn sluit hij niet uit dat de installatie gebruikt kan worden voor praktische cursusonderdelen, misschien zelfs in het bacheloronderwijs. “De belangstelling bij studenten voor zonne-energie is er groot genoeg voor.”

Volgens Van Sark is het dak van het Wiskundegebouw ideaal voor zijn experimenten. “Het is een groot plat dak waar verder niets op staat. Maar belangrijker is nog dat er geen schaduw van andere gebouwen op valt.”

De zonnestroom van de proefopstelling gaat overigens zeker niet verloren, maar wordt opgenomen in het universitaire elektriciteitsnet. Van Sark verwacht de piekbelasting in het elektriciteitsnetwerk van het Wiskundegebouw met ongeveer tien procent te kunnen verlagen. Dat is ongeveer het jaarlijks verbruik van een modaal Nederlands gezin, 3500 kWh.

Nog steeds in Utrecht.

Door de bezuinigingen in de bètafaculteit was er voor hoogleraar Physics of Devices Ruud Schropp geen plaats meer in Utrecht. Hij verhuisde naar Eindhoven. Schropp richtte zich toch ook op zonnecellen? Hoe zit dat?
“Mijn onderzoek naar toepassingen van zonne-energie is in Utrecht gebleven”, zegt Wilfried van Sark, die zelf met de onderzoeksgroep Natuurwetenschap en Samenleving overstapte naar de faculteit Geowetenschappen.“Schropp doet fundamenteel onderzoek naar kleine zonne-cellen. Ik betreur dat dat nu in Eindhoven gebeurt. Aan de andere kant: Utrecht heeft een strategische alliantie met Eindhoven, we werken nog steeds samen, onder andere in het kader van een programma van technologiestichting STW.”


*update 9 november 2012*
RTV-Utrecht maakte een item over het project van Wilfried van Sark. Kijk hier (vanaf 8.17)

Facebook Twitter Whatsapp Mail