Zorgen om vrijgekomen asbest Aardwetenschappengebouw

Trillingen, neerdwarrelend gruis, stinkende en lawaaierige generatoren, een evacuatie na problemen met zuurkasten, asbest dat vrijkomt. Het zit de aardwetenschappers niet mee. Het pand is donderdagmiddag dicht gegaan.

Dat in het Aardwetenschappengebouw asbesthoudende materialen verwerkt zijn, is bekend. Nu een deel van het gebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw Onderwijscentrum, houdt de universiteit de asbestcondities nauw in de gaten. Toch ging het twee weken geleden mis.

Voor sloopwerkzaamheden werd de stroom in het gebouw uitgeschakeld en daarmee ook de luchtbehandelinginstallatie. Toen die weer werd aangezet, blies de ventilator asbestdeeltjes in het rond. Onderzoek wees uit dat op de tweede en derde verdieping in het oostelijk deel van het gebouw een verhoogde asbestconcentratie te vinden was. Meteen werden de besmette delen afgesloten.

Van de ene op de andere dag waren enkele gangen en daarmee 35 kamers niet meer toegankelijk. Belangrijke computerbestanden of bodemmonsters mochten de gebruikers van de kamers in principe niet gaan halen. Om te kunnen werken kregen ze een plek in het Freudenthalgebouw, voorheen het wiskundegebouw geheten.

Aanvankelijk ging het gerucht dat de spullen in de ‘asbestkamers’ als verloren moesten worden beschouwd. Schoonmaken zou duurder zijn dan het vernieuwen van de spullen. Maar volgens departementscoördinator Jan-Willem de Blok zouden de spullen in de kamers gewoon schoon moeten zijn omdat alleen de gangen besmet zijn met asbest.

Zodra het kankerverwekkende goedje in de gangen gesaneerd is, zouden de kamers weer toegankelijk moeten zijn. Er hoeven volgens hem geen spullen worden weggegooid. Per mail houdt de departementscoördinator de aardwetenschappers op de hoogte van de situatie. Zij mogen hem ook altijd bellen. “Maar tot nu toe heb ik bijzonder weinig verontruste telefoontjes gehad”, zegt De Blok.

Pas na dit weekend begint een asbestsaneringsbedrijf met de schoonmaak van de besmette ruimtes. Dit weekend worden nog werkzaamheden uitgevoerd waarbij opnieuw asbest kan vrijkomen. De onderwijsvleugel wordt dan losgezaagd van het hoofdgebouw. Als inderdaad asbest vrijkomt, worden er meteen maatregelen genomen.

In verband met deze werkzaamheden is sinds donderdagmiddag het gehele Aardwetenschappengebouw gesloten. Als alles volgens plan verloopt, gaat het gebouw maandag om 8 uur weer open op de met asbest besmette delen na die vanaf maandag worden schoongemaakt.

Hoe lang de sanering duurt, is niet bekend. Als de werkzaamheden van dit weekend níet volgens plan verlopen, blijft het gebouw (deels) een paar dagen langer dicht. Of, zoals departementscoördinator De Blok de e-mail aan de aardwetenschappers afsluit: “Expect the best, but prepare for worse”.

Advertentie