Zwarte wolken boven arbeidsmarkt jonge academici

Body: 

Aan de universiteit volgt driekwart van de eerstejaars een opleiding met matige of slechte baanvooruitzichten. Het gaat vooral om economen, juristen en bedrijfskundigen, aldus de nieuwe Keuzegids Universiteiten.

De huidige arbeidsmarkt voor academici is niet slecht, DUB publiceerde deze week een statistiek van de EU dat op dit moment negentig procent van de afgestudeerden binnen drie jaar een baan vindt.

Aan de universiteit volgt driekwart van de eerstejaars een opleiding met matige of slechte baanvooruitzichten. Het gaat vooral om economen, juristen en bedrijfskundigen, aldus de nieuwe Keuzegids Universiteiten.

De huidige arbeidsmarkt voor academici is niet slecht, DUB publiceerde deze week een statistiek van de EU dat op dit moment negentig procent van de afgestudeerden binnen drie jaar een baan vindt.

Die tendens zal de komende jaren onder druk komen te staan. Volgens de nieuwe Keuzegids Universiteiten 2015 zullen er de komende jaren aanzienlijk meer wo-afgestudeerden naar werk zoeken dan er vacatures zijn. De vakgebieden met de grootste verwachte werkloosheid zijn bedrijfskunde, economie en rechten. Bij een reeks andere vakgebieden – van letteren en sociale wetenschappen tot en met natuurwetenschap en bouwkunde – is de situatie iets beter, maar nog steeds matig.

Tot de weinige studies met gunstige baankansen behoort behalve tandheelkunde en enkele techniekrichtingen ook informatica. Dit laatste staat in schril contrast met het slechte vooruitzicht voor hbo-informatici, waar de Keuzegids HBO begin oktober de vinger op legde.

Het verschil is volgens de Keuzegidsredactie dat er veel minder wo-informatici zijn, terwijl er op dit niveau juist meer mensen met pensioen gaan. Universitair opgeleide informatici zijn voor een baan dus niet afhankelijk van de groei van het aantal ict-banen. Hbo’ers zijn dat de komende jaren wel.

Ook de prognoses voor andere studierichtingen bevatten volgens de Keuzegids verrassende contrasten. Zo is er bij theologie sprake van een krimpend aantal banen, maar zorgt een golf pensioneringen toch voor voldoende banen. Voor economen en bedrijfskundigen geldt het omgekeerde: de beroepsgroep is relatief jong en de stroom afgestudeerden groot.

De Keuzegids baseert zijn prognoses op onderzoek van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt in Maastricht. Dit koppelt economische en demografische trends aan het aantal studenten per studierichting.

Begin deze maand meldde de Keuzegids HBO 2015 dat ook de perspectieven voor driekwart van de huidige eerstejaars aan hogescholen de komende jaren matig tot slecht zijn.

Facebook Twitter Whatsapp Mail